fbpx

Tijdens de plenaire vergadering van 25 februari behandelde de Senaat een spoedresolutie van senator Orry Van de Wauwer (CD&V) over de Russische inval in Oekraïne. Naast een krachtige veroordeling riep de Senaat op tot harde sancties. De resolutie werd door elke partij aangenomen, met uitzondering van de PVDA/PTB.

De Senaat veroordeelt in de krachtigste bewoordingen de militaire aanval op Oekraïne en eist meteen een stopzetting van alle militaire en cyberaanvallen op Oekraïne. Deze aanvallen  betekenen niet alleen een flagrante inbreuk op de soevereiniteit en integriteit van Oekraïne, maar vormen ook een bedreiging voor vrede, stabiliteit en veiligheid binnen en buiten Europa.

Solidair met Oekraïense bevolking

Daarom eist de Senaat de onmiddellijke terugtrekking van Russische strijdkrachten. Ook de erkenning door Rusland van de zogenaamde “volksrepublieken” Loehansk en Donetsk in het Oosten van Oekraïne, is in strijd met het VN-Handvest en de akkoorden van Minsk.

Met de aanname van de resolutie verklaart de Belgische Senaat zich solidair met de bevolking van Oekraïne. Deze bevolking heeft sinds 2014 te lijden als gevolg van de oorlog en de permanente Russische militaire dreiging, de bezetting van de regio’s Donetsk en Loehansk, de annexatie van de Krim in 2014, en de economische crisis die het land sinds enkele jaren getroffen heeft” verklaart Orry Van de Wauwer. Daarom vraagt de Senaat volgende acties.

Krachtige veroordeling en harde sancties

De Senaat verzoekt de regeringen in ons land:

1) Initiatieven te nemen in het kader van humanitaire hulpverlening aan de Oekraïense burgers en er ook bij de Europese Unie (EU) op aan te dringen hiertoe de nodige stappen te zetten alsook om de nodige voorbereidingen te treffen om Oekraïense oorlogsvluchtelingen tijdelijk op te vangen.

2) In de bilaterale contacten met de Russische federatie duidelijk te maken dat de erkenning van de regio Dontesk en Loehansk, de annexatie van de Krim en de militaire invasie in Oekraïne indruisen tegen de internationale akkoorden en de akkoorden van Minsk.

3) Bij de EU aan te dringen doeltreffend en snel te reageren met de strengst mogelijke diplomatieke, economische en financiële sancties waaronder het bevriezen van Russische tegoeden, het invoeren van exportverboden en het afkoppelen van Russische banken van het internationale betaalsysteem Swift.

Ook sancties tegen Loekasjenko en Wit-Rusland

4) Bij de EU te pleiten voor bijkomende sancties tegen Wit-Rusland en president Loekasjenko vanwege de actieve steun aan de Russische inval in Oekraïne.

5) Alle mogelijke maatregelen te treffen tegen Russische cyberaanvallen en fake news en op Europees niveau na te gaan op welke wijze men kan verhinderen dat Russische mediakanalen propaganda en desinformatie in de Europese Unie verspreiden.

6) In het kader van onze NAVO engagementen in te gaan op eventuele vragen om landen militair bij te staan.

Vervolging voor oorlogsmisdaden

Ten slotte wil de Senaat dat alle oorlogsmisdaden gedocumenteerd en geïdentificeerd worden. Dit moet het mogelijk maken om Poetin en andere oorlogsmisdadigers in de toekomst te vervolgen.

Steun van alle partijen, behalve PVDA/PTB

De resolutie kreeg steun van alle partijen, met uitzondering van het extreemlinkse PVDA/PTB. Net zoals eerder in het Vlaams Parlement en de Kamer, wrong PVDA zich in bochten om redenen te vinden om de tekst niet goed te keuren. “PVDA zocht niet alleen excuses, ze nam de argumentatie van Poetin om een invasie goed te praten zelfs over. De invasie zou immers het gevolg zijn van de ‘expansiedrang van de NAVO’. Elke bevolking van elk land heeft het recht eigen keuzes te maken. De PVDA dweept blijkbaar nog steeds graag met totalitaire regimes, de bevolking van Oekraïne niet. Zij zoeken aansluiting bij het Westen: bij de EU en de NAVO” pareerde Orry Van de Wauwer de kritiek van PVDA.

Steun voor totalitaire regimes door PVDA/PTB

Opvallend: bij een andere resolutie die dezelfde dag door de Senaat behandeld werd, onthield PVDA/PTB zich ook. Deze handelde over de noodzaak van een onderzoek naar de vermeende verkrachting van de tennisster Peng Shuaj door een voormalige Chinese vicepremier. Eerder weigerde PVDA/PTB China ook te veroordelen voor de schendingen van de rechten van de Oeigoeren. “We zien duidelijk een ‘rode draad’ in de houding van PVDA/PTB als het over mensenrechtenschendingen door totalitaire regimes gaat”, aldus Van de Wauwer.

Bekijk hier de introductie van de resolutie in de senaat

Lees hier de volledige resolutie over de Russische invasie van Oekraïne.
Lees hier meer over initiatieven van Orry in de strijd voor mensenrechten en democratie.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *