fbpx

Reactie Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) over schorsing Raad van State sluiting Cultuursector

De Raad van State schorst de beslissing van het Overlegcomité tot sluiting van de cultuursector:

“De Raad van State schorst de maatregel tot sluiting van de binnenruimtes van inrichtingen die tot de culturele sector behoren, die opgelegd is bij het koninklijk besluit van 23 december 2021 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19 pandemie te voorkomen of te beperken. De Raad heeft immers voorlopig geoordeeld dat die maatregel disproportioneel is en dat de bestreden handeling niet steunt op adequate motieven waaruit opgemaakt zou kunnen worden waarom het bezoeken van culturele voorstellingen bijzonder gevaarlijk zou zijn voor de volksgezondheid.”

Reactie Orry Van de Wauwer, Vlaams parlementslid voor CD&V in de commissie Cultuur:

“De Raad van State spreekt zich uit over de wettigheid van administratieve handelingen van de regering. In dit geval gaat het over de beslissing van het Overlegcomité tot het sluiten van de cultuursector. Op basis van wat we nu weten, doet de Raad van State uitspraak over de inhoud van de beslissing van het Overlegcomité, en zou deze disproportioneel en niet onderbouwd zijn. Dit is ook de kritiek die ik, zowel in het parlement als daarbuiten, heb gegeven na de beslissing van het Overlegcomité.

Ik pleit opnieuw, zoals ik al weken voorstel, om op basis van stappenplannen en protocollen – opgemaakt met de sector zelf – de cultuursector op een proportionele en veilige manier open te houden, in functie van de capaciteit en uitrusting van een zaal. Daarnaast moeten de federale en Vlaamse overheid sectorspecifieke steunmaatregelen voorzien voor de cultuursector. Ten slotte pleit ik opnieuw voor het gebruik van de coronabarometer, met objectieve criteria en maatregelen, om situaties waarin we nu terechtkomen te vermijden.

In een democratische rechtstaat is het een goede zaak dat het middenveld zich kan richten tot de Raad van State, die zich over rechtshandelingen kan uitspreken, en deze schorsen of vernietigen.”

Categorieën: Vlaams Parlement

Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *