fbpx

Op 19 oktober 2021 werd de fietserstunnel aan de Kennedytunnel gesloten door de Antwerpse politie. Een deel van het plafond stortte in. Hierdoor kon de politie de veiligheid niet garanderen tot nadere inspectie. Dit is betreurenswaardig nieuws volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Orry Van de Wauwer (CD&V). In het verleden legde hij deze problematiek meermaals op tafel en kreeg ook bevestigend antwoord dat een herstel aan de orde was. Dit blijkt niet gebeurd te zijn, met alle gevolgen van dien.

Bijna dag op dag een jaar geleden kaartte Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer de staat van de ingangen van de fietserstunnel reeds aan. Een probleem dat ook gekend was bij AWV en waar dringend een oplossing voor diende te komen. Zowel voor de versleten toegang van de daken, als voor de asfaltering van het wegdek in de afzink naar de tunnel: “De bettonplaten naar de ingangen zitten vol scheuren en putten, de luifels brokkelen af en zijn al begroeid met allerhande fauna die de voegen doen barsten, de LED schermen werken niet, de vuilbakken zijn vaak vol of gevandaliseerd, en zo verder. Indien de tunnel het huidige alternatief is, kan hier geen genoegen mee genomen worden.” klonk het al begin 2020. Het antwoord van minister Peeters bevestigd ook toen al dat het probleem met de overkappingen van de ingang bekend waren. AWV diende dit nader te onderzoeken.

Fietserstunnel is belangrijke verbinding

De afgelopen jaren stelde ik al ettelijke keren dezelfde vraag: hoe zorgen we voor een performant en betrouwbare manier om de Schelde te kruisen. De automobilist kan via de Kennedytunnel, Waaslandtunnel en Liefkenshoektunnel, over enkele jaren aangevuld door de Scheldetunnel.
De pendelaar kan de tram nemen via de Brabotunnel. Fietsers en voetgangers kunnen het veer gebruiken, de fietserskoker aan de Kennedytunnel of de Sint-Annatunnel. Deze mogelijkheden blijken voor heel wat zachte weggebruikers echter niet voldoende.

Hierover werd afgelopen maanden al heel wat gezegd, recent nog tijdens de voortgangsrapportage over het Toekomstverbond. Eén van de vele grote bezorgdheden is de toestand van de fietserskoker aan de Kennedytunnel. De Vlaamse overheid wenst deze fietsverbinding op termijn te sluiten, de gekende Scheldebrug op een nabije locatie moet deze verbinding vervangen. Hierdoor worden nog weinig investeringen gedaan in de huidige fietserstunnel. Nochtans is al meermaals aan de alarmbel getrokken over de infrastructurele toestand van de tunnel.

Onbegrijpelijk dat dit niet prioritair was

Het is dan ook onbegrijpelijk dat meer dan een jaar na datum AWV nog steeds geen instandhoudingswerken kon uitvoeren, met alle gevolgen van dien. Dat er geen gewonden vielen bij het neerkomen van het plafond is het allerbelangrijkste, maar dit had slechter kunnen aflopen. Met heel het debat over een nieuwe brug over de Schelde op deze locatie wordt er niet meer of veel te weinig geïnvesteerd in de fietserstunnel. Nu kregen de betrokken diensten geen €40.000 om de nodige dringende herstellingen uit te voeren. Nochtans zeggen we al jaren dat deze tunnel evengoed onderhouden dient te worden zolang ze in gebruik is. Dat hier weinig tot geen gehoor aan gegeven wordt is schrijnend. Ik herhaal mijn oproep om de tunnel maximaal te onderhouden en de nodige investeringen te doen. Want dit had slechter kunnen aflopen, en moet koste was het kost vermeden worden in de toekomst.

Zie ook Gazet van Antwerpen.

Wil je meer weten over initiatieven van Orry rond mobiliteit? Kijk hier.


0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *