fbpx

Eind 2020 loopt de huidige beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse Regering af. Met een resolutie leggen de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement nieuwe accenten voor de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT. Zo vragen ze om in de beheersovereenkomst in te zetten op een inclusief aanbod, te kiezen voor partnerschappen die media en maatschappij iets bijbrengen én digitalisering. De indieners, waaronder Karin Brouwers en Orry Van de Wauwer (CD&V), vragen in de resolutie ook om transparantie. 

De regels en voorwaarden waar de VRT aan moet voldoen om financiële middelen van de Vlaamse overheid te krijgen in uitvoering van die openbare-omroepopdracht, worden elke vijf jaar vastgelegd in een beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Regering en de VRT. Eind 2020 loopt de huidige beheersovereenkomst af. De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement vragen aan de Vlaamse Regering om bij de opmaak van de nieuwe VRT-beheersovereenkomst (2021-2025) werk te maken van een sterke, innovatieve en inclusieve openbare omroep. Net als voor de Vlaamse Netflix vragen de parlementsleden ook aan de VRT om met de andere mediabedrijven samen een digitaal reclameplatform en -strategie te ontwikkelen. Via een resolutie willen ze in de nieuwe beheersovereenkomst belangrijke accenten leggen.

Reclame-inkomsten

Voor de meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement moet de openbare omroep een transparante rol spelen inzake de eigen inkomsten. “De VRT moet zich terughoudend opstellen op de advertentiemarkt en de afspraken over de reclameplafonds naleven. Dit kan dan gecontroleerd worden door de Vlaamse  Regulator voor de Media (VRM) die daarbij een beroep kan doen op externen”, zo zeggen de indieners.

Partnerschappen aangaan

“De VRT moet ook samenwerken met externe partners die zowel de ruime mediasector als de Vlaamse samenleving ten goede komen. Zo kan er samen met partners in onderwijs, jeugdwerk en cultuureducatie gewerkt worden om jongeren meer kennis bij te brengen over bijvoorbeeld democratie, mediawijsheid, artificiële intelligentie, financiële geletterdheid,… Idem voor partnerschappen met de cultuursector, de boekensector of de gezondheidssector”, zegt Karin Brouwers (CD&V).

“De mediaconsumptiepatronen zijn de voorbije jaren sterk gewijzigd en de VRT moet hier rekening mee houden. Door audiovisuele inhoud zo breed mogelijk beschikbaar te stellen op relevante kanalen moet de openbare omroep zich ervan verzekeren dat minder makkelijk bereikbare doelgroepen bereikt worden, in het bijzonder ook jongeren”, zegt Orry Van de Wauwer (CD&V). “Daarom pleiten wij ook voor een breed aanbod van de VRT. Dat aanbod moet bovendien bijdragen aan de Vlaamse identiteit. En uiteraard verwachten we dat de openbare omroep een voorbeeldrol vervult inzake het correct gebruik van het Nederlands” licht Marius Meremans (N-VA) toe.

“De VRT moet een onderscheidende rol spelen door een divers en kwaliteitsvol aanbod te brengen dat alle beoogde doelgroepen aanspreekt. Het aanbod van de openbare omroep moet aandacht hebben voor informatieverschaffing, cultuur, educatie, ontspanning en sport”, vult Stephanie D’Hose (Open Vld) aan.

Democratische gezondheid

De Vlaamse parlementsleden benadrukken in hun resolutie het belang van de VRT voor de democratische gezondheid van onze samenleving. “Net daarom moet de VRT in dit veranderende medialandschap een essentiële rol blijven opnemen als een toekomstgericht, innovatief, performant en gemeenschapsvormend overheidsbedrijf. Met een kwalitatief hoogstaand programma-aanbod kan de VRT bijdragen aan de ontwikkeling van de identiteit en diversiteit van de Vlaamse cultuur en aan een democratische en verdraagzame samenleving”, zo besluiten de volksvertegenwoordigers.

Wil je weten wat Orry nog deed rond cultuur- en mediabeleid? Kijk hier.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *