fbpx

De voorbije maanden ontstond er onenigheid binnen het bestuur van de Kazerne Dossin. De discussie ging vooral over welke rol de kazerne voornamelijk moet invullen: louter dat van herinneringsmuseum, of ook een instelling rond mensenrechten? De discussie rondde uit in enkele spijtige incidenten. Woensdag 11 maart debatteerde Orry Van de Wauwer (CD&V) hierover met de minister-president in het Vlaams parlement.

Maandag 9 maart vond er een gesprek plaats tussen de Raad van Bestuur en leden van de wetenschappelijke raad van de Kazerne Dossin. Na dit gesprek besloten 10 academici om ontslag te nemen uit deze raad, waaronder historici Herman Van Goethem en Bruno De Wever.

Deze beslissing kwam er na onenigheid met het Dagelijks Bestuur van de Dossinkazerne. Deze onenigheid ging over het ontslag van directeur Christophe Busch en over de manier waarop de prijsuitreiking voor de Vrede door Pax Christi aan Brigitte Herremans werd geweigerd. Maar aan de grondslag van beide incidenten ligt een fundamenteler probleem. Namelijk verschillende visies over de invulling van de decretale opdracht van de Kazerne Dossin.

Brede decretale opdracht

Deze decretale opdracht is tweeledig. Enerzijds fungeert de kazerne, van waaruit 25.000 joden gedeporteerd werden, als herdenkingsmuseum voor de holocaust. Anderzijds is het een wetenschappelijke instelling die werkt rond antidiscriminatie en mensenrechten. Bepaalde stemmen in het bestuur zouden willen de kazerne echter opsplitsen, met een afzonderlijk museum. 

Volgens de opgestapte leden van de wetenschappelijke raad is er ook een probleem met het functioneren van het dagelijks bestuur maar ook ruimer met de globale structuur van het Memoriaal. Daarom ondervroeg ik minister-president Jan Jambon over deze problematiek:

Deelt de minister-president deze analyse? Staat u nog achter de dubbele opdracht? Welke acties zal u ondernemen om de sereniteit te laten weerkeren in het bestuur en de organisatie van Kazerne Dossin?

Vraag van Orry Van de Wauwer aan minister-president Jambon

Structuur van de kazerne

De minister-president stelde heel duidelijk dat de Vlaamse regering de dubbele opdracht van de kazerne herbevestigt. Daarnaast zal hij ook gesprekken opstarten met het bestuur en met de wetenschappelijke raad. Ook de vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid in het bestuur zullen zich achter de dubbele opdracht van de kazerne moeten scharen. Wat de structuur en het statuut van Kazerne Dossin betreft bleef ik wat op mijn honger zitten. Dit is nochtans een accuut probleem bij de instelling vandaag. De verhouding en onderlinge samenwerking tussen de directie, het dagelijks bestuur, de raad van bestuur en de wetenschappelijke raad moet herbekeken worden.

Nood aan sereniteit voor belangrijke instelling

Maar het belangrijkste is nu dat de sereniteit kan terugkeren. De kazerne Dossin is een belangrijke herdenkingsplaats. Zowel voor de verschrikkelijke zaken die er 75 jaar geleden afspeelden, als voor het trauma dat dit nog steeds achterlaat in de joodse gemeenschap. Tegelijkertijd kunnen we, op wetenschappelijke manier, leren uit het verleden opdat dit nooit meer gebeurt.  Dat we op basis van die ervaringen radicalisering en discriminatie een halt toeroepen en strijden voor de mensenrechten. Het werk van de kazerne is zo waardevol, dat het niet mag lijden onder de perikelen binnen het bestuur.

Compilatie door de communicatiedienst van het Vlaams parlement

Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *