fbpx

Orry Van de Wauwer, Vlaams parlementslid voor CD&V, vraagt een verbod op het gebruik van smartphones in de kleedkamers van sportclubs. Hij doet dat na de heisa van een maand geleden. Toen weigerden een aantal jeugdspelers bij Berchem Sport naakt te douchen. De club strafte deze spelers, wat tot commotie leidde.

Sensoa, het Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid, reageerde op dit incident. Uit een informele bevraging bij jongeren tussen 17 en 27 jaar blijkt dat steeds meer jongeren er moeite mee hebben om naakt te douchen. Dit ongeacht hun afkomst. Preutsheid zou niet de belangrijkste motivatie zijn. Wel het bewustzijn over de mogelijke gevolgen van het verspreiden van naaktfoto’s op sociale media en bodyshaming.

Het is volgens Sensoa ook belangrijk dat jongeren hun grenzen kunnen aangeven en dat men die grenzen respecteert. Gezien de verschillende gevallen die opduiken van seksueel grensoverschrijdend gedrag, is dit belangrijk voor jongeren om te leren. Het expertisecentrum wijst er wel op dat die toenemende terughoudendheid op zich een jammere zaak is, omdat samen douchen jongeren leert dat een menselijk lichaam iets normaals is en tekortkomingen heeft, in tegenstelling tot de perfecte lichamen in porno en advertenties, in Temptation Island enzovoort.

Bekijk ook: https://atv.be/nieuws/ban-smartphones-uit-kleedkamers-van-sportclubs-89738

Smartphones en de vrees voor naaktfoto’s

Als jongeren vrezen voor het verspreiden van naaktfoto’s via sociale media, moet de plaats van de smartphone in de kleedkamer ter discussie gesteld worden volgens Van de Wauwer.

Vlaams minister van sport Ben Weyts vindt het geen goed idee. Hij is de mening toegedaan dat niet alles vanuit overheidswege altijd in regels en verplichtingen moet worden gegoten.  “Het is niet de taak van de overheid daar nu onmiddellijk op te reageren. We moeten weten wat de doelstelling is, wat we willen bereiken. Als we een smartphoneverbod opleggen in kleedkamers, starten we een discussie op die het doel zou voorbijschieten. In het kader van de nobele intentie het ‘body shaming’ te vermijden, denk ik dat we maximaal de keuzevrijheid moeten garanderen en dat we moeten opletten voor ‘overshooting’ door regels en verboden op te leggen, die volgens mij hun doel voorbij zouden schieten.

Wil je weten waarom Orry jeugdthema’s belangrijk vindt? Kijk hier.


0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *