fbpx

Om meer mensen op de fiets te krijgen, moet de verkeersveiligheid omhoog en een betere fietsinfrastructuur worden gecreëerd. Dat leert een nieuwe Europese studie die het verkeersinstituut Vias presenteert. “In bijna elke stad blijkt de verkeersveiligheid het belangrijkste obstakel om de fiets te nemen”, zegt Stef Willems van het verkeersinstituut Vias. “Zowel mensen die graag fietsen als mensen die niet vaak fietsen geven dit aan. Ook de inspanning, het mogelijke tijdverlies en het parcours spelen een rol. Maar de verkeersveiligheid springt eruit.

Zeker in stedelijk gebied is het aantal fietsers de afgelopen tijd sterk gestegen, maar de infrastructuur groeit niet mee. Zo creëer je moeilijke situaties, vooral aan kruispunten, waar minder assertieve fietsers zich niet op hun gemak voelen”, zegt Wies Callens, de woordvoerder van de Fietsersbond. “Als je dit wil veranderen is er inderdaad meer geld nodig.

De Fietsersbond vraagt dat de toekomstige Vlaamse regering jaarlijks 500 miljoen euro vrijmaakt om nieuwe fietspaden, -bruggen en -tunnels aan te leggen. Ter vergelijking: heel de huidige regeerperiode is er 700 miljoen euro geïnvesteerd. “Er moet dringend een versnelling komen”, zegt Callens. “Aan het huidige tempo zijn we volgens het Rekenhof nog vijftig jaar bezig om de infrastructuur in orde te krijgen. Ik denk dat iedereen beseft dat dit veel te laat is.

#KoningFiets

Ook CD&V is de mening toegedaan dat de investeringen in de fietsinfrastructuur niet voldoende waren, ondanks de vraag hiervoor. De uitgevoerde investeringen, waren dan weer niet altijd afdoende. Om deze redenen trekt CD&V naar de verkiezingen met een ambitieus mobiliteitsbeleid en een fietsinvesteringsplan. We vertrekken steeds vanuit het STOP-principe waarbij Stappers en Trappers op de eerste plaats komen, vervolgens het Openbaar vervoer en tot slot het Persoonlijk gemotoriseerd vervoer. Dit moet zich ook in de budgetten vertalen. Dat wil zeggen: meer middelen voor fiets en openbaar vervoer.

Wat betreft Trappers, kiezen we voluit voor Koning Fiets! We willen een verdrievoudiging van het budget van fietsinvesteringen van 100 naar 300 miljoen euro, met als doel 700 km (her)nieuw(d) fietspad per jaar. We verhogen de veiligheid en het comfort door te investeren in kwaliteitsvolle, veilige, goed verlichte en conflictvrije fietsinfrastructuur. Zowel voor korte als voor lange verplaatsingen (bv. fietssnelwegen, fietsstraten, versnelde realisatie Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, volledig conflictvrije kruispunten, o.a. door Alle Fietsers Tegelijk Groen…).

We willen investeren in deelfietssystemen en in de fiets als voor- en natransport voor het openbaar vervoer. We investeren in fietsparkeren en in fietsenstallingen met toegangscontrole aan onze belangrijkste mobiliteitsknooppunten. De overheid geeft het goede voorbeeld. We vragen aan de sociale partners om een veralgemeende fietsvergoeding voor alle werknemers uit te werken, zowel voor traditionele fietsen, elektrische fietsen als voor speedpedelecs.

Ook het specifieke pijnpunt van onveilige kruispunten moet worden aangepakt. Inzetten op meer verkeersveiligheid is en blijft een absolute prioriteit. ‘Go for zero’ – nul verkeersdoden – blijft de doelstelling. Steeds meer kruispunten in Vlaanderen zijn geheel of gedeeltelijk conflictvrij. Dat wil zeggen dat fietsers en voetgangers er veilig kunnen oversteken zonder kruisend autoverkeer. Maar alle kruispunten moeten conflictvrij worden. Hier geven we prioriteit aan de omgeving van de belangrijkste routes naar scholen en kinderopvang.

Wil je meer weten over initiatieven van Orry rond mobiliteit? Kijk hier.


0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *