fbpx

In 2018 werd op gewestwegen in de provincie Antwerpen 22,3 kilometer fietspad aangelegd door het Vlaams Agentschap Wegen & Verkeer. Van deze nieuwe fietspaden werd 25% aangelegd zonder te voldoen aan de regelgeving betreffende de aanleg van fietspaden. CD&V parlementslid Orry Van de Wauwer betreurt dit: “We vragen aan de burgers om regels en wetten te volgen, dan kan het niet zijn dat de overheid haar eigen normen niet volgt.”

De Vlaamse overheid investeert elk jaar meer in fietsinfrastructuur. Dit is een welkome evolutie, aangezien meer mensen op de fiets springen voor hun verplaatsingen. Dat de verplaatsing per fiets echter voor veel mensen niet evident is en er een onveiligheidsgevoel heerst, bleek nog maar eens uit de Panoreportage van 13 maart 2019. Een gebrekkige infrastructuur ligt vaak aan de basis van dit onveiligheidsgevoel. Voor de aanleg van fietspaden heeft het Vlaams gewest een vademecum fietsvoorzieningen opgesteld. Uit cijfers van Fietsberaad Vlaanderen blijkt dat slechts 42% van de fietspaden in beheer van het Vlaamse gewest conform is met de eigen regelgeving van het Vlaams gewest. De meeste inbreuken op de richtlijnen zijn te smalle fietspaden, geen of te smalle tussenstroken tussen fietspad en rijweg, of een gebrek aan gescheiden fietsinfrastructuur bij snelheidsregimes hoger dan 50 kilometer per uur.

Minimumnorm

Dat de minimumnormen voor fietspaden niet gehaald worden kan aan allerlei factoren liggen (zoals aanwezigheid van bruggen of tunnels met een beperkte breedte, nood aan onteigeningen om de correcte breedte te halen, …). “Het aanleggen van verkeersinfrastructuur moet de realiteit volgen, soms is er slechts beperkte ruimte en moet er wat water bij de wijn gedaan worden. Dat is onvermijdelijk,” stelt Van de Wauwer, “Maar dat compromis tussen wat gewenst is en wat mogelijk is, moet correct blijven. We zitten met 58%  van onze gewestelijke fietspaden die niet voldoen aan de eigen minimumeisen. Deze fout moet weggewerkt worden. Als we dan zien dat maar liefst 1 op de 4 kilometer nieuw aangelegd fietspad in de provincie Antwerpen nog steeds de minimumvereisten niet halen, dan is er echt een probleem.

Vademecum fietsvoorzieningen

Het vademecum fietsvoorzieningen wordt daarnaast eind 2019 vernieuwd. Fietsberaad Vlaanderen vraagt een sterkere minimumnorm. Daardoor zal een deel van de bestaande fietspaden die momenteel conform zijn aan de richtlijnen, dat binnenkort niet  meer zijn.

Van de Wauwer: “We horen en zien steeds mensen die aanvechten dat hun plek op de weg niet volstaat en niet veilig is. Voetgangers en fietsers komen meer in de aandacht omdat ze dit beu zijn. Het verkeer zal pas veilig worden als de infrastructuur zich er toe leent. Dit geldt zeker voor de zwakke weggebruiker. Voldoen aan de minimumnormen lijkt ons dus een minimum. Daarom pleiten we voor het verdubbelen van het budget voor fietsinvesteringen, van 100 miljoen euro naar 200 miljoen euro per jaar.

Gazet van Antwerpen berichtte hierover op 21 maart, de applausdag voor fietsers. Samen met enkele collega’s gingen wij ook applaudisseren voor de fietsers:

Wil je weten waarom Orry de fiets belangrijk vindt? Kijk hier.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *