De belangrijke rol van ons middenveld

Bij het lezen van het interview met dhr. Freilich (N-VA) in De Standaard heb ik grote ogen getrokken. Ik trok grote ogen bij wel meerdere zaken, maar hier ga ik even in op zijn “visie” over het middenveld, en vooral zijn aanval hierop dan. Iemand zou dhr. Freilich eens moeten uitleggen wat het civiel perspectief inhoudt – toch niet onbelangrijk wanneer je uitzicht hebt op een parlementair mandaat. Vlaanderen is uniek in de wereld omwille van ons sterke sociaal-culturele middenveld, die een belangrijke & waardevolle maatschappelijke rol vervult. Elke organisatie van de eigen overtuiging & sterkte, niet als tentakel voor regeringsbeleid.

Dit is volledig in tegenstelling tot wat Freilich in DS zegt. Hij vindt dat subsidies aan organisaties enkel te verantwoorden zijn indien deze regeringsbeleid uitvoeren. Regeringsbeleid uitvoeren is echter de taak van de overheid, niet van het middenveld. Deze laatste springt gelukkig in hiaten die de overheid laat vallen, of daar waar de overheid tekortschiet.

Ondersteuning

Dhr. Freilich zegt bijvoorbeeld: “Het middenveld moet teren op eigen middelen. Je kunt niet verwachten dat de overheid het middenveld structureel steunt. De regering is democratisch verkozen, zij stippelt het beleid uit. De regering gebruikt de subsidies beter om zelf aan beleid te doen.”

Het middenveld geeft net een stem aan zij die anders waarschijnlijk niet gehoord worden. Gelukkig maar. Dit moeten we, net vanuit democratisch oogpunt, beschermen. Mijn partij CD&V zal het maatschappelijke middenveld, als belangrijke verbindende actor in de samenleving, altijd verdedigen. Ook wanneer dit tegen ons eigen beleid ingaat. Dat is #dewegvooruit naar een samenleving waar iedereen meetelt.

Samenlevingsopbouw Antwerpen te gast in het Vlaams parlement (2 april 2019)

Wil je weten waarom Orry cultuur en socio-culturele organisaties belangrijk vindt? Kijk hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *