fbpx

Op donderdag 29 maart vond er een event plaats in De Roma
georganiseerd door Amnesty International, Uit de Marge en Kifkif. Deze avond ging over het probleem van etnisch profileren door de politie, Ter afsluiting gingen politici Bart Somers (open VLD), Orry Van de Wauwer (CD&V), Imade Anouri (Groen), Michael Freilich (N-VA), Yasmine Kerbache (Sp.a) en Jos D’Haese (PvdA) met elkaar in debat.

Etnisch profileren houdt in dat criteria als ras, nationaliteit, etnische afkomst, huidskleur of religie de reden zijn voor politiecontroles. Hierbij is er geen objectieve reden. Dit is een probleem. Niet alleen omdat dit in strijd is met de wet op het politieambt (die spreekt van een ‘redelijke grond’ om iemand te mogen controleren). Maar zeker ook omdat dit schadelijk is voor degenen die hiermee worden geconfronteerd. Dit werd pijnlijk duidelijk in de Nederlandse documentaire “Verdacht”, die voorafgaand aan het debat speelde. Hierin getuigden verschillende personen over etnisch profileren. Vele aanwezigen in De Roma beaamden ook dat zij hier vaak mee geconfronteerd werden en hoe zij zich hierbij voelden. Dit leidde tot getuigenissen van “vernederd”, “gekleineerd”, “machteloos”. Tot zelfs “Ik voelde me gereduceerd tot louter mijn huidskleur”.

Politie

Etnisch profileren leidt ertoe dat deze groepen de politie gaan wantrouwen, wat schadelijk is voor de legitimiteit van de politieorganisatie. Dit draagt ook niet bij tot de effectiviteit van de politie, omdat de focus ligt op etnische of raciale kenmerken in plaats van echte indicatoren van verdenking. Spanje probeert dit tegen te gaan door alle politiecontroles te registreren. Deze registratie en een bewustwordingscampagne bij de politie leidde tot een algemene daling van de aanhoudingen enerzijds. Maar ook tot een stijging van succesvolle aanhoudingen van 6 naar 28%. Verder kan etnisch profileren ook vooroordelen rond het verband tussen criminaliteit of overlast en etniciteit versterken.

Daarom stelt CD&V voor om politiecontroles te registreren. Meten is weten. Het gebrek aan onderzoek en gegevens over identiteitscontroles belemmeren een adequaat antwoord op het probleem. Omdat er geen onderzoek en analyse is blijft dit soort discriminatie verborgen en moeilijk aan te pakken. Aldus Amnesty International.

Mijn collega in het federale parlement en fractieleider in de Antwerpse gemeenteraad, Nahima Lanjri, organiseerde recent een hoorzitting in de Kamer over het probleem van etnisch profileren. Op basis van de bevindingen daar, stelde ze recent in de Antwerpse gemeenteraad voor om politiecontroles mee te registreren. Dit kan binnen het proefproject “Focus App” dat momenteel loopt bij de Antwerpse politie. Zo kan men nagaan waarom men iemand controleert , zonder een administratieve last voor politie. Verder is het ook belangrijk dat dit probleem voldoende aandacht krijgt binnen de politieopleiding. Tot slot zou de politie zelf de diversiteit in onze samenleving beter moeten weerspiegelen.

Discussie

De enige politicus die het probleem van etnisch profileren minimaliseerde, was dhr. Freilich van N-VA. Hij maakte ook de vergelijking tussen verschillende gemeenschappen en buurten in de stad. Voor hem heerst het probleem van etnisch profileren immers niet in zijn (minderheids)gemeenschap. Ik heb hem hierop van antwoord gediend:

“Het verschil tussen u en mij, is dat mijn strijd tegen discriminatie stopt niet wanneer mijn minderheidsgroep, holebi’s, niet meer gediscrimineerd wordt, maar wanneer geen enkele groep nog discriminatie ondervindt.”

Je kan deze passage uit het debat hier herbekijken:

Wil je weten waarom Orry diversiteit & gelijke kansen belangrijk vindt? Kijk hier.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *