fbpx

Uit de meest recente monitor van het JOP (Jeugd Onderzoeks Platform) blijkt dat 44% van de jongeren vragende partij zijn voor stemrecht op 16 jaar. 54% is hier geen voorstander van.

De politieke tegenstanders van #stemrecht16 grijpen dit aan om het idee af te schieten. “Zie je wel, wij hebben gelijk, dé jongeren willen dit zelf niet!” klinkt het unisono (de debatfiches zijn duidelijk verspreid ?).

Ik draai het graag om: bijna de helft van de jongeren wil dit wél. Laat stemrecht toe vanaf 16 jaar. En laat die jongeren vervolgens zelf beslissen of ze gaan stemmen of niet. Iedereen tevreden.

“Ja maar, jongeren zijn niet geïnteresseerd in politiek!” Als ik dit op een schooldebat of in gesprek met jongeren aan hen zelf vraag, bevestigen de meesten dit inderdaad. Als ik hen dan vraag wat ze vinden over de hervorming van de rij-opleiding, lokale jeugdhuizen, fietsveiligheid of het klimaat, hebben ze heel duidelijke meningen. Wel, dit ís politiek. Dit bleek ook tijdens de #eerstestemmers-dag in het Vlaams Parlement op vrijdag 22 maart 2019, waar ik samen met Sammy Mahdi & Valerie Taeldeman de oranje CD&V-kleuren mocht verdedigen.

Vlaams parlement

Ook in het Vlaams parlement ijveren we al geruime tijd voor het stemrecht op 16 jaar. Mijn eerste tussenkomst in de plenaire vergadering op 25 oktober 2017 was in het debat over dit stemrecht op 16 jaar. Collega Schiltz ondervroeg minister Homans over het proefproject in Gent om jongeren vanaf 16 jaar stemrecht te geven bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dat N-VA tegenstander is van stemrecht op 16 jaar was al duidelijk. Minister Homans liet weten geen extra omkadering te voorzien voor dergelijke proefprojecten.

CD&V en ik vinden dat wanneer steden en gemeenten dergelijke proefprojecten starten, het belangrijk is dat zij hun jongeren ook voldoende informeren en betrekken bij een traject voorafgaand aan de stemming. Zo kunnen we deze projecten gebruiken als instrument om de betrokkenheid van jongeren bij de politiek te vergroten. Ik vroeg de minister dan ook om steden en gemeenten te ondersteunen wanneer zij dergelijke proefprojecten opstarten.

Jongeren hebben geen interesse in het politiek geruzie, maar wel in beleid dat hun leven direct beïnvloedt. Laat hen daar mee over beslissen. Laat stemrecht toe vanaf 16 jaar, zoals de Vlaamse Jeugdraad vraagt.

Wil je weten waarom Orry jeugdthema’s belangrijk vindt? Kijk hier.


0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *