fbpx

JONGCD&V Antwerpen vreest dat allerhande evenementen in de stad zullen verdwijnen, door de hoge transport- en dienstverleningskosten die de stad sinds 1 april aanrekent. Hierdoor zullen verenigingen minder ondersteuning aan de stad vragen, wat hun werking niet ten goede komt. Ook evenementen georganiseerd in en door de districten zijn de dupe. “Het lijkt eerder een platte besparing op kap van de verenigingen en districten dan een sensibiliserende maatregel”

Sinds 1 april 2023 rekent de stad kosten aan aan verenigingen en organisatoren van evenementen voor het leveren van uitleenmateriaal. Per type materiaal dat besteld wordt, worden aangepaste vervoerskosten aangerekend. Dit gaat om communicatiemateriaal, bulkmateriaal, elektronica, afvalcontainers, en watervoorziening. Afhankelijk van het soort evenement levert de uitleendienst dit gratis, aan een verminderd bedrag van €60,50 per type of het volledige bedrag van €242 per type materiaal dat getransporteerd wordt. De stad voerde dit systeem in om te vermijden dat verenigingen klakkeloos materiaal ontlenen, zonder rekening te houden met de achterliggende kosten.

Volgens Pieter De Cock, voorzitter van JONGCD&V Antwerpen, zullen deze transportkosten echter de last te veel zijn voor verenigingen. “Voor veel verenigingen is het niet makkelijk geweest om hun werking terug draaiende te krijgen na de coronacrisis. De typische jeneveravond van de Chiro of spaghettislag van de sportclub zijn broodnodig om het hoofd boven water te houden. Net nu en net op die evenementen wilt de stad geld verdienen.” De Cock wijst op de nood aan basismateriaal voor een evenement. “Een box van 10 tafels en 20 zitbanken, een wasbak met tuinslang en een muziekbox op een staander om wat sfeer te voorzien, dat is echt niet veel gevraagd om een evenement te organiseren. Dit minimum aan logistieke steun kost dergelijke verenigingen vanaf nu “slechts” €181,5, ofwel de transportkosten voor drie types materiaal aan voordelig tariefDaarmee duw je engagementen en verenigingen weg in plaats van ze te koesteren. De stad moet dit dringend herzien, voor verenigingen de handdoek in de ring gooien of zelf alle materiaal beginnen te bekostigen voor hun jaarlijks evenement.”

Hoge onvoorziene kosten

Verenigingen die materiaal bij de stad willen ontlenen, weten op voorhand niet wat de uiteindelijke kost van de levering zal zijn. “Indien al het materiaal in één keer geleverd wordt, zou er ook er één leveringskost moeten zijn. Dat is niet meer dan logisch als je kosten voor transport aanrekent. Dat mag niet afhangen van het type materiaal dat je bestelt. Anders lopen de kosten gewoon hoog op, op kap van verenigingen en evenementen” vult Orry Van de Wauwer aan, Vlaams parlementslid en lijsttrekker voor cd&v bij de gemeenteraadsverkiezingen. Ontleners kunnen ook kiezen om het materiaal zelf af te halen. “Kleine verenigingen of buurtcomités beschikken niet over grote vrachtwagens. Organisatoren van grotere en commerciële evenementen beschikken hier wel over en kunnen bijgevolg gratis materiaal ontlenen. Onze verenigingen, die draaien op vrijwilligers, die geld moeten ophoesten en grotere commerciële spelers niet: dat kan toch niet de bedoeling zijn?” vraagt Van de Wauwer.

Ook districten zijn de dupe

Het districtsbestuur van Merksem, net als de stad onder leiding van een N-VA-burgemeester,stuurde onlangs een brief naar het stadscollege om deze problematiek aan te kaarten, weet Pieter De Cock. “Maar het Schoon Verdiep luistert jammer genoeg zelden naar bekommernissen uit de districten”. Wat ook opmerkelijk is: wanneer een district bijvoorbeeld een event met een samenlevingsversterkend karakter organiseert of ondersteunt, moet het evengoed betalen voor de levering. Indien de stad een event organiseert of ondersteunt, moet dit niet.  “Neem bijvoorbeeld Chilrijk Zomerbar. Zij moeten voortaan €1.210 betalen als ze elk van de vijf types materiaal nodig hebben. Een soortgelijk evenement georganiseerd door de stad moet echter niet betalen voor dezelfde steun. Dit moet dringend herbekeken worden, of er gaan evenementen in onze mooie stad sneuvelen” besluiten De Cock en Van de Wauwer.

Lees ook het artikel hierover in Het Laatste Nieuws.

Lees hier meer over hoe Orry zich inzet voor Antwerpen en voor cultuur en het verenigingsleven.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *