fbpx

“Meer respect voor gans ‘t Stad!”

Met deze klaar en duidelijke boodschap trekt cd&v Antwerpen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 naar de kiezer met als lijsttrekker Orry Van de Wauwer. Dat werd dinsdagavond aangekondigd na het partijbureau van de afdeling. Naast de fiere lijsttrekker zelf en de leden van de afdeling en heel wat sympathisanten tekenden ook cd&v-voorzitter Sammy Mahdi en minister Annelies Verlinden present.

Van de Wauwer trekt met gezonde ambitie voor de stad naar de gemeenteraadsverkiezingen: “Het zal absoluut een uitdaging zijn, maar eentje die ik met veel goesting aanga. De Antwerpenaar verdient dat. En dan bedoel ik ook alle Antwerpenaren. De rol van cd&v is in Antwerpen niet uitgespeeld, integendeel. Als je een opsomming maakt van de uitdagingen waar de stad voor staat dan zijn er heel wat christendemocratische antwoorden op te bieden. . De afgelopen jaren hebben onze raadsleden in de gemeenteraad (Nahima Lanjri, Sam Voeten en Caroline Bastiaens) en de districten dat al dikwijls getoond met constructieve voorstellen en het aanreiken van alternatieven op het huidige stedelijke beleid.”

Concreet wil Van de Wauwer meer autonomie voor de districten zodat zij beter en meer bevoegdheden kunnen uitvoeren dichter bij de inwoners en dus met respect voor alle Antwerpenaren. Van de Wauwer: “Districten moeten meer slagkracht krijgen om beleid te voeren op maat van wat de mensen nodig hebben. Het is hallucinant dat districten bijvoorbeeld geen wijkcirculatieplannen kunnen opmaken. Mobiliteit is nu net een bevoegdheid die best zo dicht mogelijk bij de mensen wordt uitgevoerd en dus een belangrijke sleutel voor leefbaarheid in de wijken.”

Daaraan gekoppeld vraagt Van de Wauwer minstens een verdubbeling van het budget dat naar de districten vloeit en waarmee ze zelf aan de slag kunnen gaan. Van de Wauwer: “We zien vandaag dat de jaarlijkse werkings- en investeringssubsidies voor de districten 45 miljoen voor 9 districten omvat. En dat op een totaal aan stedelijke operationele uitgaven van 1,5 miljard. We kunnen dus spreken van een habbekrats in vergelijking met het totale budget van de stad Antwerpen dat maar naar de districten vloeit en waarmee ze zelf aan de slag kunnen. We zien trouwens dat dit budget zal dalen naar 12,8 miljoen terwijl op totale stedelijke pot wel stijgt van 1,5 miljard naar 1,9 miljard in 2025. Dat budget moet minstens verdubbeld worden.” Dit gebrek aan middelen toont zich logischerwijs ook in de gebrekkige dienstverlening in de districten. Daarenboven bouwde dit stadsbestuur de loketwerking af. “Voor verschillende basisdocumenten, zoals een Kids-ID kan je in verschillende districten niet meer terecht. Heb je dringend een document nodig? Dan moet je loket per loket nakijken wanneer er een tijdslot is. Voor het aanvragen van een gewone identiteitskaart moet je soms maanden wachten”, kaart Orry Van de Wauwer aan.

Van de Wauwer is een echte Antwerpenaar in hart en nieren. “Ik ben in deze stad opgegroeid, ik heb hier gestudeerd en woon hier. Ik hou echt van Antwerpen, en ik ben trots op mijn stad. Vooral wanneer ik spreek over Antwerpen tegen mensen die buiten de stad wonen. Binnen de stad hoor ik echter veel mensen die zich weinig gehoord voelen door het stadsbestuur. Dan voel ik die trots niet.”

De richting die Van de Wauwer wil uitgaan, is duidelijk: een stadsbestuur dat meer respect heeft voor àlle inwoners van Antwerpen. Orry Van de Wauwer: “Dat respect voor elke Antwerpenaar willen wij vertaald zien in goede en vlotte dienstverlening, ook in en rond de districten. Momenteel lijkt het stadsbestuur meer aandacht te besteden aan de stad aantrekkelijk maken voor bezoekers en toeristen, terwijl de dienstverlening voor de eigen inwoners achteruitgaat. Terwijl er veel beweegt op en rond de Grote Markt en ’t Schoon verdiep kan er steeds minder in onze districten.”

Orry Van de Wauwer: “Ik ben enorm fier om Antwerpenaar te zijn, maar de stad staat ook voor gigantische uitdagingen, vooral op vlak van (kinder)armoede, veiligheid en leefbaarheid in alle delen van de stad. Een partij als de onze wil daar antwoorden op bieden zonder iemand los te laten. Voor de uitwerking van ons verkiezingsprogramma willen we echter niet enkel onze leden betrekken. Antwerpen en haar districten kent honderden burgerbewegingen en middenveldorganisaties, die allemaal onze stad nog beter willen maken. Ook zij kunnen relevante input aanreiken, en wie weet zelf mee uitdragen op onze lijst.”

Cd&v-voorzitter Sammy Mahdi: “Met een pleidooi voor meer aandacht voor alle inwoners in de Antwerpse districten, maakt Orry meteen duidelijk hoe belangrijk cd&v in onze steden is. Ik kom als inwoner van Vilvoorde heel graag naar Antwerpen. Wandelen op de kaaien en shoppen op de Meir. Toch moet het beleid er in de eerste plaats voor alle Antwerpen zijn. Een stad op maat van jong en oud, die veilig door de stad moeten kunnen wandelen, ongeacht waar je vandaan komt of van wie je houdt, voor de stamboom Sinjoren en de nieuwe Sinjoren, voor mensen met fysieke beperkingen,… . Kortom, een stad voor gans Antwerpen. Orry is de verbinden bij uitstek, met een groot hart voor Antwerpen en aandacht voor de echte bezorgdheden van alle Antwerpenaren.”

Minister Annelies Verlinden: “Het warme team van cd&v Antwerpen krijgt vandaag een nieuw gezicht. Met Orry kiezen we voor jong Antwerps talent, iemand die samen met zijn ervaren ploeg vol gedrevenheid en oprecht engagement het verschil wil maken voor alle Antwerpenaren.”

Lees hier meer over mijn plannen voor Antwerpen
Categorieën: Antwerpen

Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *