fbpx

Cd&v wil dat de stad Antwerpen enkel nog natuursteen dat op een eerlijke manier verkregen is gebruikt bij openbare werken. Via een motie in de districtsraad vraagt raadslid Orry Van de Wauwer het districts- en stadsbestuur om de TruStone-overeenkomst te ondertekenen. TruStone gaat na of er geen mensen- en kinderrechten geschonden zijn bij het ontginnen van de grondstoffen. De districtsraad keurde het cd&v-initiatief goed.

Aanbestedende overheden gebruiken heel wat natuursteen in openbare werken, maar het is niet altijd duidelijk in welke arbeidsomstandigheden dit is geproduceerd. Daarbij bestaat het risico dat het lokale bestuur betrokken raakt bij schendingen van de mensenrechten of van fundamentele arbeidsnormen zoals kinderarbeid. Om dit te vermijden, werkten de Vlaamse en Nederlandse overheid het TruStone initiatief uit. Lokale besturen kunnen zich bij het convenant aansluiten door clausules op te nemen in een overheidsopdracht.

Geen kinderarbeid

Cd&v wil dat de stad Antwerpen zich aansluit bij het TruStone initiatief en enkel nog duurzame en maatschappelijk verantwoorde natuursteen aankoopt” zegt districtsraadslid en cd&v-parlementslid Orry Van de Wauwer. TruStone gaat na of er geen mensen- en kinderrechten geschonden zijn bij het ontginnen van grondstoffen zoals natuursteen. “Voor het stadsbestuur is het moeilijk om na te gaan of de natuursteen op een eerlijke manier verkregen is. Bijvoorbeeld zonder dat er kinderarbeid aan te pas kwam. Door de TruStone-overeenkomst te tekenen kan deze organisatie het districts- en stadsbestuur hierbij helpen.”

Cd&v hoopt dat de stad én alle districten zich bij TruStone zullen aansluiten. De districtsraad van Antwerpen, waar cd&v deel uitmaakt van de oppositie, keurde de motie van Van de Wauwer en Annelies Thoelen (cd&v) alvast unaniem goed en zal het TruStone-charter ondertekenen.

TruStone – Cd&v wil dat de stad Antwerpen enkel nog eerlijke natuursteen, zonder kinderarbeid, gebruikt

Cd&v dient op maandag 20 maart moties in de Antwerpse districtsraadslid in.

Lees hier meer over politiek werk van Orry voor Antwerpen. Of hier over zijn initiatieven op vlak van buitenlands beleid en mensenrechten.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *