fbpx

Voor Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer (CD&V) moet het wagenpark van de Vlaamse regering groener. Hij roept op om het wagenpark niet alleen sneller te vergroenen maar ook verkeersveiliger te maken. Eerder raakte via Van de Wauwers federale collega’s in de Kamer bekend dat de federale overheid de groene doelstellingen voor het wagenpark niet zal halen. “De wagenvloot van de Vlaamse overheid vergroent traag maar zeker. We gaan in de goede richting, maar het mag sneller.” vertelt het parlementslid. “De Vlaamse overheid koopt nog steeds voornamelijk benzinevoertuigen. In 2019 was slechts een kwart van de nieuwe voertuigen hybride of elektrisch. Er zit dus zeker nog verbeteringsmarge op de weg naar een groenere vervoersvloot.”

Voorbeeldfunctie Vlaamse overheid

De Vlaamse overheid gaf eerder in een beleidsnota aan dat ze het eigen wagenpark groener en veiliger wilt maken. Dat de Vlaamse overheid hier een belangrijke rol in moet spelen, bevestigt Van de Wauwer: “Het Vlaamse aankoopbeleid van nieuwe voertuigen is een  belangrijke indicatie dat het ons menens is om in te zetten op een groenere en veiligere voertuigenvloo. Afgelopen jaren steeg de gemiddelde ecoscore van het Vlaamse wagenpark gestaag. In 2016 bedroeg deze ecoscore 58,82, deze steeg tot 65,08 in 2019.”

Van de Wauwer meent dat er nog marge is om de ecologische voetafdruk van het wagenpark te verbeteren en de vergroening te versnellen. Op basis van cijfers die hij opvroeg bij Vlaams minister-president Jambon, blijkt het aankoopbeleid nog kan verbeteren. “Uit de verkregen cijfers blijkt dat slecht een kwart van de nieuwe voertuigen die aangekocht werden in 2019 hybride of elektrisch was”, vertelt Van de Wauwer. “Er is dus nog een grote verbeteringsmarge. De stijging in het aandeel elektrische en hybride wagens zal ook de gemiddelde ecoscore opvoeren, zodat we de gestage stijging van de ecoscore wat kunnen opvoeren.”

Nieuwe richtlijnen voor een versnelde vergroening

Uit het antwoord op de parlementaire vraag van Orry Van de Wauwer, blijkt het engagement van de Vlaamse overheid om het Vlaamse wagenpark te vergroenen. Dit wagenpark is niet gering, bij de laatste telling in 2019 bestond het uit 4.397 voertuigen. Hiervoor wordt door de regering momenteel een nieuwe richtlijn opgesteld voor de verwerving en gebruik van voertuigen, evenals een nieuw actieplan mobiliteit. De minister-president laat uit zijn antwoord ook verstaan dat er verschillende vormen van subsidiëring en ondersteuning zijn opgemaakt om meer in te zetten op fietsen, oplaadinfrastructuur en om alternatieve vervoersvormen aan te moedigen.

Van de Wauwer: “Het is positief nieuws dat de regering bezig is aan het vergroenen van het Vlaamse wagenpark. We moeten dit grondig opvolgen, zodat de groei van de ecoscore kan versnellen en de aankoop van voertuigen op fossiele brandstoffen afgebouwd kan worden. Ik zie nog veel verbeteringsmarge in de cijfers, en daar moeten we ten volle op inzetten.”

Lees hier het artikel in De Tijd hierover.

Wil je weten waarom Orry mobiliteit belangrijk vindt? Kijk hier.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *