fbpx

In 2020 werden 79 kruispunten aangesloten op de Antwerpse verkeerslichtencoördinatiecomputer. Deze slimme computer analyseert de verkeersstromen en optimaliseert de verkeerslichten. Van de 79 kruispunten zijn er 20 volledig conflictvrij, wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Dit jaar volgen nog eens 96 aansluitingen van kruispunten op de computer. Goed nieuws volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Orry Van de Wauwer.

Om het verkeer vlotter en veiliger te maken, wil de stad Antwerpen haar verkeerslichten op kruispunten aansluiten op een slimme computer het verkeer analyseert en de timing van de verkeerslichten kan aanpassen. Volgens Van de Wauwer rijdt hierdoor ook het openbaar vervoer efficiënter en kunnen fietsers op piekmomenten vlotter doorstromen. Samen met de Vlaamse overheid, trekt de stad hiervoor 1.150.000 euro uit.

Vlot en veilig

Bedoeling is om zo veel mogelijk kruispunten deels of volledig conflictvrij te maken. Dit betekent dat verschillende weggebruikers elkaar niet langer hinderen. Zo kan een wagen niet zijwaarst afslaan zolang voetgangers en fietsers mogen oversteken. “Deze conflictvrije regeling heeft een sterke impact op de verkeersveiligheid. Tegelijk moeten we de vlotte doorstroming in het oog houden, want lange wachttijden lokken files uit, onder meer aan de afritten richting ring,” meent Van de Wauwer. Als er toch files ontstaan, wordt het conflictvrije uitgangspunt daarom stapsgewijs teruggeschroefd tot de negatieve invloed is weggewerkt. Sommige kruispunten zullen dus deels of misschien wel niet conflictvrij zijn.

Forse toename

In totaal zullen er dit jaar 175 kruispunten op de computer aangesloten zijn. Vorig jaar startte de stad met de eerste 79 aansluitingen, zowel op drukke gewestwegen als op lokale verkeersassen. Zo werden achttien kruispunten aangesloten op de N1. Dat is de belangrijke Antwerpse verkeersader die via de Grote Steenweg over de Leien tot de Bredabaan loopt. Evengoed werden allerhande “losse” kruispunten op de computer aangesloten. Dit gaat van de Pothoekstraat, Rijnkaai, Luitenant Lippenslaan tot aan de Ruggeveldlaan.

In 2021 plant Antwerpen nog eens 96 aansluitingen. Hierin staan enkele belangrijke verkeersassen verder op het programma. Zo worden de N1 en R10 verder aangesloten, evenals kruispunten op de Belgiëlei, Maantjessteenweg als de Beatrijslaan. Op deze manier wordt verder gewerkt om de doorstroming en veiligheid van 373 Antwerpse kruispunten tegen 2022 te optimaliseren via de slimme computer.

Antwerpen telt 373 slimme kruispunten tegen 2022

Wil je meer weten over initiatieven van Orry rond mobiliteit? Kijk hier.


0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *