fbpx

De commissie mobiliteit en openbare werken van het Vlaams Parlement besprak de fietsveiligheid op de openbare weg. Een brandend actueel thema na enkele tragische ongevallen in Antwerpen de voorbije weken. Daarnaast liet KBC weten dat er steeds meer fietsongevallen opduiken in de verzekeringsaangiften woon-werkverkeer. “Meer en meer mensen maken gebruik van de fiets, een gunstige evolutie. Maar als we echt de omslag willen maken van koning auto naar koning fiets is er meer nodig. Dan moeten we ervoor zorgen dat de fietsinfrastructuur ook echt veilig is”, meent Vlaams volksvertegenwoordigers Orry Van de Wauwer.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Orry Van de Wauwer brak daarom een lans voor conflictvrije kruispunten tijdens de commissiebespreking: “De schreeuw om conflictvrije kruispunten klinkt luider dan ooit tevoren. Als we de fiets echt als toekomstgerichte mobiliteitsoplossing zien, moeten we dringend de prioriteit op veiligheid leggen. Niet enkel op doorstroming leggen.” Van de Wauwer verwees hierbij naar de ‘go for zero’-doelstelling van het verkeersveiligheidsplan. Hierin worden reeds extra beleidsinspanningen gevraagd.

Consensus

De teneur over de verschillende fracties was relatief eensgezind. Na de gebeurtenissen van de afgelopen weken, blijft niemand onaangeroerd over de nood naar meer fietsveiligheid. Op de vraag om duiding van diverse parlementsleden antwoordde minister Weyts dat de budgetten om kruispunten conflictvrij te maken verdubbeld werden. Volksvertegenwoordiger Van de Wauwer is zich bewust van de inspanning, maar benadrukte dat het beter en sneller kan en moet: “Het is uiteindelijk een kwestie van keuzes maken. Veiligheid moet primeren.”

Collega-parlementslid Martine Fournier benadrukte eveneens de mogelijkheden van enkele quick wins: “Om een kruispunt veiliger te maken kunnen fietsers voorrang geven in tijd en ruimte. We kunnen verkeerslichten systematisch afstellen zodat fietsers enkele seconden eerder groen krijgen dan auto’s. Daarnaast maken we de  fietser beter zichtbaar door middel van een fietsopstelvlak voor auto- en vrachtwagenbestuurders.”

Kamerlid Jef Van den Bergh heeft de voorbije week een wetsvoorstel ingediend om vierkant groen, waarbij alle fietsers op hetzelfde moment groen licht hebben en dus niet in conflict komen met gemotoriseerde voertuigen, op te nemen in de wegcode.

Wil je weten waarom Orry de fiets belangrijk vindt? Kijk hier.


0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *