fbpx

Met de volgende thema’s ben ik actief mee bezig, zowel professioneel als naast mijn functie als parlementslid.

Antwerpen

In Antwerpen gaan we met CD&V voor een wereldstad op mensenmaat, waar elke Antwerpenaar thuis kan zijn. Vanuit mijn functie in het Vlaams parlement volg ik enkele Antwerpse dossiers nauwgezet op, maar ook naast deze functie probeer ik mijn steentje bij te dragen aan een Antwerpen vol levenskwaliteit.

Vlaams Parlement

Sinds de zomer van 2017 zetel ik in het Vlaams parlement. Met de verkiezingen van mei 2019 sta ik op de vierde plek voor het Vlaams parlement in de provincie Antwerpen.

Thema’s Cultuur & Media

Vlaanderen is een heel rijke regio op vlak van cultuur. Niet enkel door onze Kunsten en cultuurinstellingen, ook door ons sterke sociaalculturele middenveld. De voorbije legislatuur heb ik hier tal van zaken opgevolgd en verdedigd. Na de hervorming van de zogenaamde ‘bovenbouw’, de overheveling van de provincies naar Vlaanderen, het nieuwe circusdecreet en het decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk, is het nu tijd voor decretale rust opdat al onze sociaal-culturele organisaties volop kunnen bezig zijn met hun kerntaken.

Thema Jeugd

Ons sterke jeugdwerk is uniek in de wereld. Zij geven jongeren de tijd van hun leven. Het doel: jongeren moeten vooral jong kunnen zijn. Ik de commissie Jeugd heb ik de voorbije jaren het jeugdwerk mee proberen versterken, altijd in goede samenwerking met de jeugdsector zelf.

Thema Onderwijs

Onderwijs op maat van elk talent, daar ga ik voor. Daarom steunde ik de modernisering van het secundair onderwijs en de nieuwe eindtermen in het parlement, en investeerde de Vlaamse regering recordbedragen in nieuwe en vernieuwde klassen. De focus de komende jaren moet op de leerlingen liggen. Door de planlast van leerkrachten te verminderen zodat zij meer tijd hebben om met de leerlingen bezig te zijn.

Thema’s Diversiteit & Gelijke Kansen

Voor ons telt elke mens. Dat is het uitgangspunt van CD&V om aan politiek te doen. Dat is solidariteit, maar ook verantwoordelijkheid. Iedereen moet gelijke kansen krijgen, en deze kansen grijpen. Dan maakt het niet uit hoe je heet, waar je vandaan komt, van wie je houdt of waarin je gelooft.

Thema Mobiliteit

Mijn focus: Veiligere en groenere wegen. Meer aandacht voor fietsers en voetgangers. Een goed en toegankelijk openbaar vervoer. Een bereikbaar en leefbaar Antwerpen.

Internationaal

Thuis in Vlaanderen kan enkel door thuis te zijn in Europa en de rest van de wereld. We leven niet op een eilandje, maar moeten samenwerken met anderen om uitdagingen aan te pakken.