fbpx

Beleid voeren dicht bij u, daar staat CD&V voor. Op 14 oktober verkiezen we ook een nieuwe provincieraad, en voor CD&V spelen de provincies nog een waardevolle rol. De provincie besteedt aandacht aan die thema’s die de gemeente overstijgen, maar waar de Vlaamse overheid te ver af staat. Zo zorgt onze provincie voor veilige (fiets)verbindingen tussen de steden en gemeenten in onze omgeving. Daarnaast zorgt de provincie met haar provinciale groendomeinen voor groene longen in onze streek.

Om al deze redenen geloof ik heel sterk in het verbindende aspect van onze provincie. Deze zaken sluiten ook aan bij de zaken die ik nu al in het Vlaamse parlement uitvoer. Denk maar aan fietsveiligheid en verkeersinfrastructuur, toegankelijkheid van het openbaar vervoer en jeugdbeleid. Met CD&V wil ik via de provincie verder de weg vooruit nemen door de verdere uitbouw van fietsostrades en meer groene ruimten.  Op deze manier blijft onze provincie bijdragen aan een betere leefomgeving!