fbpx

CD&V Antwerpen gaat voor een wereldstad op mensenmaat, waar elke Antwerpenaar thuis kan zijn. Dit zijn mijn 5 speerpunten uit het programma van CD&V Antwerpen:

1. Aanpakken van de kinderarmoede

 • In Antwerpen wordt bijna 1 op de 3 kinderen geboren in een kansarm gezin. Dit is meer dan dubbel zoveel dan het Vlaamse gemiddelde van 1 op 8 kinderen (wat ook nog veel te veel is).
 • Als we hier geen prioriteit van maken, is dit een hele generatie die minder kansen krijgt.
 • Hoe willen we er op inzetten?
  • Maak van armoedebestrijding een bevoegdheid van de burgemeester, die er op toeziet dat zijn/haar schepenen altijd binnen de eigen bevoegdheden (wonen, onderwijs, zorg, sociale zaken, gelijke kansen, werk,…) aandacht voor hebben.
  • Geef mensen die recht hebben op sociale steun, deze steun automatisch. Zonder van dienst naar dienst gestuurd te worden. Vaak hebben mensen geen weet waar ze allemaal recht op hebben en lopen zo veel steun mis.

2. De wegen groener en veiliger maken, met meer aandacht voor fietsers en voetgangers

 • Meer respect van alle weggebruikers onderling
 • Aangepaste infrastructuur voor voetgangers en fietsers, zodat zij zich op een veilige manier op de weg kunnen begeven

3. Openbaar vervoer

Een stipt en betaalbaar openbaar vervoer, dat toegankelijk is voor iedereen. Ook voor mensen die slechtziend of slecht te been zijn, in een rolstoel zitten of een kinderwagen voortduwen.

 • Het openbaar vervoer moet een betrouwbaar en betaalbaar alternatief voor de wagen zijn
 • Nu zijn vele haltes, het premetronetwerk en oude trams nog niet toegankelijk voor mensen met een fysieke of visuele beperking. Dit moet versneld opgelost worden. De stad is zelf verantwoordelijk voor de haltes. Behalve voor de premetrohaltes onder de grond: dit is een verantwoordelijkheid van De Lijn. Maar hier kan de stad deze werken prefinancieren om het vooruit te laten gaan.
 • Ons openbaar vervoer is pas écht openbaar wanneer dit toegankelijk is voor iedereen!

4. Het aanpakken van discriminatie op alle vlakken; waaronder de woningmarkt, de arbeidsmarkt en op scholen

 • We voeren praktijktesten in op de woning- en arbeidsmarkt, om discriminatie aan te pakken. Dit moet echter gebeuren in een breed plan om discriminatie weg te werken.
 • Binnen dit plan hebben we ook aandacht voor betaalbaar wonen
 • De scholen moeten een weerspiegeling zijn van de buurt, zowel wat leerlingen als het leerkrachtenkorps betreft. Alle scholen moeten een aanmeldingssysteem gebruiken om kamperen voor de scholen tegen te gaan en iedereen dezelfde kans te geven om zich in te schrijven.

5. De ontharding van Antwerpen

zowel letterlijk (minder beton, meer groene ruimten) als figuurlijk (minder hard voor en over de mensen, meer verzoening en verbinding tussen alle Antwerpenaren)

 • Letterlijk:
  • op 300 meter van elke deur moet er een klein buurtparkje komen
  • Op elke 1000 meter een groter stadspark
  • Via subsidies ondersteunen we groendaken en –gevels
 • Figuurlijk:
  • Op een verbindende manier aan politiek doen en over mensen praten
  • Het samenbrengen van de verschillende gemeenschappen in onze stad: over generaties, religies, etnische afkomst en seksuele oriëntatie heen. Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en stralen in onze stad
  • Ruimte (zwel fysiek als psychisch) voor jongeren om jong te zijn