fbpx

Opinie: Vlaamse resoluties over anti-holebiwetgeving in andere landen, is dat wel nodig?

Elke mens heeft fundamentele rechten en vrijheden, die gelukkig verankerd zijn in internationale rechten en verdragen. Geen enkel individu mag gediscrimineerd worden op grond van ras, godsdienst, etnische afkomst, levensbeschouwing […]