fbpx

De voorbije weken overheerste het klimaatdebat duidelijk het politieke en maatschappelijke landschap. ATV Wakker op Zondag stond hier zondag 10 februari ook in het teken van.

De kreet van de deelnemers aan de klimaatmarsen is heel duidelijk. Ze eisen dat klimaatbeleid hoger op de politieke agenda komt. Die eis is terecht.

De politiek zit niet stil

Maar ook de Vlaamse regering doet al heel wat. Het is goed dat ministers, partijen en parlementsleden verduidelijken welke inspanningen zij al gedaan hebben. Vlaanderen heeft de Kyotonormen wat uitstoot betreft gehaald. Ook de Europese doelstelling om 15,7% minder uit te stoten tegen 202 zullen we in Vlaanderen halen. Tegen 2030 schrijft Europa een daling van 35% voor. In de Kamer heeft CD&V de klimaatresolutie mee goedgekeurd, die aan Europa vraagt om deze doelstelling op te drijven naar een daling van 55% van de CO2-uitstoot. Maar zoals ik eerder al schreef, is dit geen bevredigend antwoord op de bredere eis van de tienduizenden klimaatspijbelaars. “Als de wind van de verandering waait, kan je muren bouwen of windmolens”, zo luidt een Chinees spreekwoord. Politici moeten geen muur bouwen met argumenten van welke inspanningen zij reeds leveren, maar windmolens – letterlijk en figuurlijk.

Als CD&V stellen wij voor om een Klimaatpact te sluiten. Dit is een samenwerkingsakkoord tussen de federale en regionale overheden dat een traject uittekent naar een klimaatneutraal Vlaanderen en België tegen 2050. Dit pact is geen opsomming van louter doelstellingen en loze beloftes. Nee, CD&V wil dit pact wettelijk en decretaal (dus ook op niveau van de deelstaten) verankeren. We laten de overheid hiervoor bijstaan door een Klimaatraad die wetenschappelijke instellingen samenbrengt en adviezen formuleert aan de overheden, en die over de nodige knowhow beschikt om het hele proces van het klimaatpact te bewaken én onderbouwen. Samen zoeken we ook naar een breed draagvlak in de samenleving, dus met alle sectoren. Echte verandering kan immers maar duurzaam zijn, wanneer dit breed gedragen is en iedereen de noodzaak hiervan in ziet. We zijn voor een ambitieus, dus ook haalbaar en sociaal klimaatbeleid.

ATV Wakker op Zondag

Hier kan je een stuk uit het debat op ATV herbekijken, waar in het heb over het oprechte engagement van de actievoerders, de mogelijke recuperatie door allerhande organisaties en ons voorstel van een klimaatpact:

Uiteraard werd ook de vraag gesteld naar het standpunt van CD&V over kernenergie. Het is een feit dat kernenergie veel energie kan leveren, zonder rechtstreekse CO2-uitstoot en op een continue manier. Maar daar staat tegenover dat het resulterende kernafval nog generaties mensen opzadelt met problemen. En hoe klein de risico’s ook zijn, een ongeluk met kernstof heeft meteen enorme gevolgen. Als partij geloven wij niet dat kernenergie nog de toekomst is. De bestaande kerncentrales draaien al lang mee, en meer en meer draaien ze helemaal niet. De bestaande kerncentrales geven steeds meer problemen en nieuwe zijn een utopie. De enige mogelijke optie, de weg vooruit, is verder investeren in hernieuwbare energie (wind en zon), nieuwe gascentrales (met amper uitstoot, die overigens enkel geactiveerd hoeven te worden wanneer deze energie nodig is) en verstandiger omgaan met energieverbruik. Het is belangrijk dat we hier heel duidelijk in zijn, en zo de energiesector duidelijk maken dat kernenergie een eindig verhaal is en er volop moet ingezet worden op hernieuwbare energie.

Mijn tussenkomst in het debat over kernenergie kan je hier herbekijken:

Hier kan je de hele aflevering van Wakker op Zondag herbekijken op de website van ATV.

Wil je weten welke thema’s Orry behartigt van uit het Vlaams parlement? Kijk hier.


Orry Van de Wauwer

Vlaams volksvertegenwoordiger en Senator voor CD&V. Actief in de domeinen Cultuur, Jeugd, Gelijke Kansen, Diversiteit & Stedenbeleid, Radicalisering, Mobiliteit, Buitenlands beleid & Mensenrechten. Alternate member van het parlement van de NAVO en OVSE.

0 reacties

Een reactie achterlaten

Avatar plaatshouder

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *