Overheid moet klachten via sociale media erkennen (GVA)

De Vlaamse overheid moet op een andere manier omgaan met de klachten en meldingen die ze krijgt via sociale media. Nu tellen strikt genomen enkel de klachten en meldingen via telefoon, brief, mail en webformulieren. En dat is niet meer van deze tijd, zegt CD&V-parlementslid Orry Van den Wauwer. Hij pleit voor een aanpassing van de regelgeving.

Lees het artikel hier.

Maar ook in het nieuwe Bestuursdecreet, dat de Vlaamse regering nog voor het zomerreces definitief wil goedkeuren, zouden klachten via Twitter, Facebook of Instagram niet onder de definitie van schriftelijke klacht vallen.

Wie een vraag, opmerking of klacht heeft over een dienst van de Vlaamse overheid, kan daarvoor verschillende kanalen gebruiken. Maar volgens de regels tellen enkel meldingen en klachten via telefoon, brief, mail of webformulier officieel mee. “Een klacht, gesprek of melding via sociale media is dus niet officieel, zelfs niet indien de mogelijkheid vanuit de organisaties zelf wordt aangereikt”, zegt CD&V-parlementslid Orry Van de Wauwer.

Moderniseren

Volgens de CD&V’er is dat niet meer van deze tijd en kan er een vertekend beeld ontstaan van de kwaliteit van de dienstverlening. Hij geeft een voorbeeld: “Je kan als reiziger verschillende keren via Twitter melden wanneer je tram niet komt opdagen. De Lijn zal wel reageren, maar zelfs als je tien keer hetzelfde probleem hebt gemeld via sociale media, dan nog zal er officieel geen melding zijn.

Van De Wauwer roept de overheid op haar regelgeving “af te stemmen op de veranderende realiteit” en dus ook meldingen via sociale media “ernstig te nemen en op te nemen in haar rapportage”.

Vlaams Ombudsman Bart Weekers nuanceert. Volgens hem maken verschillende overheidsdiensten wel degelijk gebruik van sociale media voor klachten en meldingen. “Denk bijvoorbeeld aan het team sociale media bij De Lijn. Die capteren wel degelijk wat er op Twitter gebeurt”, aldus Weekers. Ook andere overheidsdiensten registreren klachten via Facebook of Twitter. Volgens hem doen de Vlaamse overheidsdiensten het ook helemaal niet zo slecht op het vlak van sociale media.

Volgens Weekers zal ook het geplande nieuwe Bestuursdecreet, het decreet dat onder meer een kader moet bieden voor de relaties tussen de burger en de overheid, inspelen op het het fenomeen nieuwe media.

Nuance

Maar het kabinet van minister-president Geert Bourgeois laat een ander geluid horen. Zo staat in het principieel goedgekeurde voorontwerp dat klachten mondeling of schriftelijk kunnen ingediend worden. “Onder schriftelijk wordt verstaan: per brief, per e-mail of, in voorkomend geval, per webformulier. Dus ‘klachten’ geuit via Twitter, Facebook, Instagram… vallen er niet onder”, klinkt het. Bedoeling is dat het decreet nog voor het zomerreces definitief goedgekeurd wordt.

Update 31/10/2018, Orry Van de Wauwer: “Intussen is het Bestuursdecreet nog steeds niet geagendeerd geraakt in het Vlaams Parlement. Maar dat betekent niet dat we stil hebben gezeten. Er ligt immers een amendement klaar gedragen door meerdere partijen om ook moderne communicatievormen als erkend medium goed te keuren. Dit zal kans geven ook via social media meldingen niet louter te beantwoorden, maar ook te registeren in het geheel van meldingen of klachten en deze dus ook mee te kunnen nemen in een proactieve aanpak.

Wil je weten waarom Orry media belangrijk vindt? Kijk hier.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *