Sterker Vlaanderen, sterker land

Met deze slogan trekt CD&V naar de verkiezingen. “CD&V gelooft in de kracht van samenwerken, wat harmonie tussen de verschillende beleidsniveaus impliceert. Met de uitrol van de 6de staatshervorming komt het zwaartepunt definitief bij de deelstaten te liggen. Vlaanderen beschikt daarmee over de nodige hefbomen om de eigen positie en die van haar burgers te versterken en tegelijkertijd ook werk te maken van een sterk land. Dat bedoelt CD&V met confederalisme.”

Op het STARTcongres dat JONGCD&V in het weekend van 22-23 februari organiseerde in Antwerpen, hebben we enkele duidelijke standpunten ingenomen binnen de thema’s leren, werken & ondernemen, wonen en gezin & leven. Naast deze thema’s hebben alle JONGCD&V’ers zich via een actualiteitsmotie, die ik namens de regio Voor- en Noorderkempen heb ingediend, uitgesproken over hoe zij confederalisme zien.

De motie luidde als volgt:

Wanneer JONGCD&V over confederalisme spreekt, bedoelt zij een België naar confederaal model. Dit is een België waarbij de nadruk bij de deelstaten ligt, zonder dat het federale niveau volledig wordt ontmanteld.

Ik heb volgende toelichting gegeven ter verdediging van deze actualiteitsmotie:

Met deze motie verduidelijkt JONGCD&V hoe zij het partijstandpunt rond confederalisme zien, zonder eerdere standpunten tegen te spreken. CD&V staat nog steeds voor confederalisme. Met confederalisme bedoelt JONGCD&V een België naar confederaal model. Dit houdt voor ons een staatsvorm in waarbij het zwaartepunt bij de deelstaten ligt, zonder dat het federale niveau volledig wordt ontmanteld.

Om tot deze visie te komen, past JONGCD&V het subsidiariteitsbeginsel toe. Bevoegdheden horen toe tot dat niveau, het dichts bij de burger waar zij op de meest efficiënte manier uitgevoerd kunnen worden. De voorbije staatshervormingen, met meest recent de zesde staatshervorming, hebben hiertoe bijgedragen.

Door de motie met deze omschrijving aan te nemen, kan JONGCD&V duidelijk verklaren waar wij de voorbije jaren voor stonden en waar wij in de toekomst nog steeds voor staan. Door deze motie aan te nemen, geeft JONGCD&V duidelijk antwoord aan alle andere partijen. Het “positief confederalisme” krijgt zo een duidelijkere invulling, in lijn met wat CD&V in het verleden verkondigde en in lijn met waarmee we met de zesde staatshervorming en in de toekomst naartoe willen: een België naar confederaal model, met sterke deelstaten zónder een uitgehold federaal bestuursniveau.

JONGCD&V erkent dat deze omschrijving niet overeen komt met de strikt juridische betekenis van confederalisme. Hetzelfde geldt voor de invulling die elke andere partij hier tot nu toe aan gegeven heeft. In de praktijk blijkt echter dat er overal lokale interpretaties gegeven worden aan de invulling van confederalisme. Met deze motie zegt JONGCD&V klaar en duidelijk wat confederalisme voor haar inhoudt net zoals ze dat rond andere thema’s doet op het STARTcongres en we dat ook deden op het innestocongres.


Hiermee stelt JONGCD&V dus duidelijk wat wij bedoelen wanneer wij over confederalisme spreken. Als wij een confederaal België willen, willen wij een België naar confederaal model, een België waarbij de zwaartepunten bij de regio’s liggen. Maar zonder het federale niveau volledig uit te hollen en België te ontmantelen. Niet onder het motto “wat we in Vlaanderen zelf doen, doen we altijd beter” , maar onder het motto “wat we zelf doen, doen we anders. Omdat we andere behoeften hebben. En dáárom doen we het beter.” Net zoals Wallonië een eigen beleid kan voeren op basis van de eigen behoeften, en het op haar manier ook beter doet. Geen conseperatisme, wel een positief uitgangspunt. Een sterker Vlaanderen in een sterker land.