The Conversation Party

Als centrumpartijen worden christendemocraten vaak verweten dat ze geen duidelijk verhaal hebben, dat niemand weet waarvoor ze staan. In een analyse omschreef oud-CD&V-senator Rik Torfs het verhaal van de partij als een enerzijds-anderzijdsverhaal. Zowel het Nederlandse CDA, het Vlaamse CD&V als het Waalse cdH worden ook verweten zichzelf kapot te regeren. CDA kan nu herbronnen in een oppositiekuur. CD&V heeft de ambitie om na de komende verkiezingen verder te besturen op alle niveaus. Zij moeten dus op een andere manier vernieuwen.

Innesto

Daarom heeft voorzitter Wouter Beke de Innesto vernieuwingsoperatie opgezet, waarbij dialoog centraal staat. Kort uitgelegd start Beke met een brainstorm van 30 high potentials, breidt deze vervolgens uit naar een groep van 300 die verder debatteren en een voorstel van congrestekst neerschrijven om uiteindelijk in dialoog te treden met alle leden en afdelingen.

Risicovolle strategie

Wat opmerkelijk is aan deze vernieuwingsoperatie, is dat de partij heel open de dialoog aangaat. Twee weken geleden heeft Beke de ontwerptekst voorgesteld aan het brede publiek. Dit is een risicovolle stap voor een partij. De media en alle andere partijen hebben immers zicht op het voorstel van de partijtop én op het finale resultaat. Dus ook op welke standpunten de partijtop wilde innemen maar zijn weggestemd of geamendeerd door de basis.

Een ander risico was dat de media zich zouden focussen op enkele punten en deze zouden uitvergroten. En dit is in eerste fase ook gebeurd. De media reduceerden de 85 pagina’s tellende voorstellen tot één krantenkop: “CD&V wil de zomervakantie inkorten”.

The Conversation Party

De toon was gezet, de dialoog was gestart. Bijna twee weken lang was er mediadekking. Vakbonden, leerlingen en kusthoreca (wie dacht dat de dialoog enkel zou draaien rond de leerkansen van de leerlingen dacht verkeerd…) reageren afwijzend op het vakantievoorstel. Vervolgens komen positieve geluiden rond dit voorstel, bekritiseren analisten de rol die de media hebben gespeeld in de eerste berichtgeving, mogen verschillende CD&V-mandatarissen in alle media de voorstellen komen uitleggen, worden ook andere voorstellen belicht,… Dit alles wordt versterkt door de verschillende Innestostudiedagen die CD&V organiseert in het zog van de bekendmaking van de tekst. Na één week volgt een onderwijsdialoog, de week daarna een studiedag over Europa en komend weekend een dag met het thema gezin, telkens open voor leden én niet-leden. Eén doel lijkt alvast bereikt: naar het model van The Conversation Company van Steven Van Belleghem wilde CD&V The Conversation Party worden.

In de media kunnen we de consensus optekenen dat Innesto tot nu alvast een geslaagde operatie was. Verschillende journalisten loven CD&V dat ze er terug staan met een duidelijk verhaal met uitgesproken keuzes, waarbij heilige huisjes niet gespaard blijven. Een krant schrijft: CD&V, met de D van Durven.

Wat wordt het verkiezingsthema?

De verkiezing aller verkiezingen (zowel het Europese, federale en de regionale parlementen worden dan op één moment verkozen) vindt plaats binnen jaar. CD&V heeft nu alvast een momentum gecreëerd waarbinnen ze haar stoffige imago kon afwerpen, zich met concrete voorstellen kon profileren en de dialoog trachten aan te gaan met leden en middenveld. Maakt dit dat ze de verkiezingen wint in 2014? Dat valt te betwijfelen. Maar de partij doet er alvast goed aan om de focus te leggen op inhoudelijke punten. Dit is niet enkel in het belang van CD&V zelf, maar van de politiek in het algemeen. Zeker in België, waar we dreigen opnieuw in een verkiezingsstrijd rond het communautaire te vervallen. Want dat is alvast de strategie van de N-VA: de verkiezingen gebruiken als een referendum om België om te vormen tot een confederale staat met een autonoom Vlaanderen. Door met een inhoudelijk programma naar buiten te treden zegt CD&V alvast niet mee te stappen in deze strategie, dat de verkiezingen niet opnieuw mogen draaien rond enkel de staatshervorming. En al alleen daardoor is de Innesto-operatie in mijn ogen alvast belangrijk.

Artikel gepubliceerd op www.bkbacademie.nl