GAS

Written by Orry Van de Wauwer. Posted in GAS

Het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties werd ingevoerd om bepaalde vormen van overlast, die niet door het parket vervolgd werden door de te hoge werkdruk, tegen te gaan. GAS zou zo komaf maken met de straffeloosheid. Deze straffeloosheid zorgde voor wantrouwen van de burger in overheid en justitie. Er is echter onderling vertrouwen nodig tussen burgers, overheid en justitie om tot een warme samenleving te komen.

Vandaag zien we echter dat lokale besturen niet slim omspringen met de GAS-wetgeving. De huidige GAS-wet geeft lokale besturen immers absolute vrijheid in de invulling van de GAS-reglementen. Het resultaat is bekend: de vele absurde GAS-boetes die nu in verschillende gemeenten bestaan.

Deze absurde boetes zorgen net voor meer in plaats van minder vertrouwen in de overheid. Daarom vind ik dat er een vaste, limitatieve lijst wordt opgemaakt waarvoor GAS-boetes kunnen gebruikt worden. En dit tot justitie grondig is hervormd en de parketten alle overlastvormen kunnen behandelen.

Deze lijst kan opgemaakt worden in samenspraak met de gemeenten, om zo tegemoet te komen aan lokale overlastfenomenen. Ik geloof dat deze in grote mate hetzelfde zijn over gemeentegrenzen heen, met eventuele specifieke regionale accenten.

Naast het bannen van de absurde boetes, zorgt een limitatieve lijst voor GAS-boetes ook voor gelijke reglementen voor de verschillende gemeenten. Dit zorgt voor meer transparantie en rechtszekerheid voor de burgers en maakt komaf met de willekeur die nu bestaat.

Daarnaast moeten we inzetten op een betere opleiding voor de verbaliserende en sanctionerende ambtenaren. De leeftijd van 14 jaar moet terug opgetrokken worden. Jongeren moeten immers ruimte krijgen om jong te zijn. Voor het gebruik van GAS in het algemeen, en bij jongeren in het bijzonder, moet nog meer worden ingezet op preventie eerder dan sanctionering. Dit kan via het jeugdbeleid, een Vlaamse bevoegdheid waarbinnen ik de discussie over het gebruik van GAS voor minderjarigen graag wil voeren.

Samen met enkele andere jongeren heb ik een limitatieve lijst opgemaakt waarvoor GAS kan gebruikt worden. Deze publiceer ik binnen enkele dagen online!


Hier vindt u alvast een recent opiniestuk van mij dat verschenen is op de website van Knack, waarin ik pleit voor een vaste, limitatieve lijst waarvoor GAS kan gebruikt worden.

De Ideale Wereld