Mijn limitatieve lijst

Written by Super User. Posted in GAS


De huidige GAS-wetgeving geeft gemeentebesturen totale vrijheid om te beslissen waarvoor GAS kan gebruikt worden. Dit zorgde ervoor dat absurde zaken bestraft werden met een GAS-boete. Hierdoor ontstaat er net meer in plaats van minder verzuring bij de bevolking, en bereikt GAS niet haar doel: overlast bestrijden die anders onbestraft blijft.

In afwachting tot een hervorming van justitie kan GAS tijdelijk een bruikbaar instrument zijn, mits het correct en met terughoudendheid wordt toegepast. Dit kan alleen als we komaf maken met alle absurde overtredingen. Daarom wil ik een limitatieve lijst invoeren waarvoor GAS kan gebruikt worden.

Samen met enkele andere jongeren heb ik een limitatieve lijst opgemaakt waarvoor GAS kan gebruikt worden. We deden dit door alle reglementen van de provincie Antwerpen uit te pluizen en absurde en onnodige overtredingen te schrappen. Dit is ons resultaat:

 • Waarvoor GAS onmiddellijk gebruikt kan worden
  • Wildplassen en braken
  • Vervuilen openbare ruimte d.m.v. zwerfvuil en sluikstorten
 • Waarvoor GAS kan gebruikt worden, na waarschuwing
  • Betreden verboden terrein (uit veiligheidsovertredingen en indien overlast)
  • Boomcars
  • Nachtlawaai
 • Waarvoor GAS kan gebruikt worden, míts parket niet vervolgt (voorrang parket)
  • Diefstal
  • Vandalisme
 • Waarvoor GAS kan gebruikt worden indien er een risicogevaar is
  • Glijbanen maken op openbare weg wanneer het vriest
  • Vuurwerk

Bij elke vaststelling moet ook de vraag worden gesteld of er ook echt sprake was van overlast. Binnen deze lijst maakten we een onderscheid tussen overtredingen waarvoor GAS onmiddellijk kan gebruikt worden en waarvoor niet (bijvoorbeeld pas na waarschuwing of nadat het gerecht besloten heeft de overtreding niet te vervolgen).

Naast het schrappen van de absurde boetes maakt een limitatieve lijst komaf met willekeur zorgt ze ook voor meer rechtszekerheid voor de burgers. Zo lang GAS gebruikt wordt, moet de nadruk nog steeds op preventie en bemiddeling in plaats van bestraffing liggen.

Tot slot moeten we inzetten op een betere opleiding voor de verbaliserende en sanctionerende ambtenaren. De leeftijd van 14 jaar moet terug opgetrokken worden. Jongeren moeten immers ruimte krijgen om jong te zijn.

Lees hier mijn opiniestuk voor KNACK over de limitatieve lijst

Beluister hier het verslag van Radio 2 over de opmaak van de limitatieve lijst