Mijn limitatieve lijst

Written by Super User. Posted in GAS


De huidige GAS-wetgeving geeft gemeentebesturen totale vrijheid om te beslissen waarvoor GAS kan gebruikt worden. Dit zorgde ervoor dat absurde zaken bestraft werden met een GAS-boete. Hierdoor ontstaat er net meer in plaats van minder verzuring bij de bevolking, en bereikt GAS niet haar doel: overlast bestrijden die anders onbestraft blijft.

In afwachting tot een hervorming van justitie kan GAS tijdelijk een bruikbaar instrument zijn, mits het correct en met terughoudendheid wordt toegepast. Dit kan alleen als we komaf maken met alle absurde overtredingen. Daarom wil ik een limitatieve lijst invoeren waarvoor GAS kan gebruikt worden.

Samen met enkele andere jongeren heb ik een limitatieve lijst opgemaakt waarvoor GAS kan gebruikt worden. We deden dit door alle reglementen van de provincie Antwerpen uit te pluizen en absurde en onnodige overtredingen te schrappen. Dit is ons resultaat:

 • Waarvoor GAS onmiddellijk gebruikt kan worden
  • Wildplassen en braken
  • Vervuilen openbare ruimte d.m.v. zwerfvuil en sluikstorten
 • Waarvoor GAS kan gebruikt worden, na waarschuwing
  • Betreden verboden terrein (uit veiligheidsovertredingen en indien overlast)
  • Boomcars
  • Nachtlawaai
 • Waarvoor GAS kan gebruikt worden, míts parket niet vervolgt (voorrang parket)
  • Diefstal
  • Vandalisme
 • Waarvoor GAS kan gebruikt worden indien er een risicogevaar is
  • Glijbanen maken op openbare weg wanneer het vriest
  • Vuurwerk

Bij elke vaststelling moet ook de vraag worden gesteld of er ook echt sprake was van overlast. Binnen deze lijst maakten we een onderscheid tussen overtredingen waarvoor GAS onmiddellijk kan gebruikt worden en waarvoor niet (bijvoorbeeld pas na waarschuwing of nadat het gerecht besloten heeft de overtreding niet te vervolgen).

Naast het schrappen van de absurde boetes maakt een limitatieve lijst komaf met willekeur zorgt ze ook voor meer rechtszekerheid voor de burgers. Zo lang GAS gebruikt wordt, moet de nadruk nog steeds op preventie en bemiddeling in plaats van bestraffing liggen.

Tot slot moeten we inzetten op een betere opleiding voor de verbaliserende en sanctionerende ambtenaren. De leeftijd van 14 jaar moet terug opgetrokken worden. Jongeren moeten immers ruimte krijgen om jong te zijn.

Lees hier mijn opiniestuk voor KNACK over de limitatieve lijst

Beluister hier het verslag van Radio 2 over de opmaak van de limitatieve lijst

GAS

Written by Orry Van de Wauwer. Posted in GAS

Het systeem van de Gemeentelijke Administratieve Sancties werd ingevoerd om bepaalde vormen van overlast, die niet door het parket vervolgd werden door de te hoge werkdruk, tegen te gaan. GAS zou zo komaf maken met de straffeloosheid. Deze straffeloosheid zorgde voor wantrouwen van de burger in overheid en justitie. Er is echter onderling vertrouwen nodig tussen burgers, overheid en justitie om tot een warme samenleving te komen.

Vandaag zien we echter dat lokale besturen niet slim omspringen met de GAS-wetgeving. De huidige GAS-wet geeft lokale besturen immers absolute vrijheid in de invulling van de GAS-reglementen. Het resultaat is bekend: de vele absurde GAS-boetes die nu in verschillende gemeenten bestaan.

Deze absurde boetes zorgen net voor meer in plaats van minder vertrouwen in de overheid. Daarom vind ik dat er een vaste, limitatieve lijst wordt opgemaakt waarvoor GAS-boetes kunnen gebruikt worden. En dit tot justitie grondig is hervormd en de parketten alle overlastvormen kunnen behandelen.

Deze lijst kan opgemaakt worden in samenspraak met de gemeenten, om zo tegemoet te komen aan lokale overlastfenomenen. Ik geloof dat deze in grote mate hetzelfde zijn over gemeentegrenzen heen, met eventuele specifieke regionale accenten.

Naast het bannen van de absurde boetes, zorgt een limitatieve lijst voor GAS-boetes ook voor gelijke reglementen voor de verschillende gemeenten. Dit zorgt voor meer transparantie en rechtszekerheid voor de burgers en maakt komaf met de willekeur die nu bestaat.

Daarnaast moeten we inzetten op een betere opleiding voor de verbaliserende en sanctionerende ambtenaren. De leeftijd van 14 jaar moet terug opgetrokken worden. Jongeren moeten immers ruimte krijgen om jong te zijn. Voor het gebruik van GAS in het algemeen, en bij jongeren in het bijzonder, moet nog meer worden ingezet op preventie eerder dan sanctionering. Dit kan via het jeugdbeleid, een Vlaamse bevoegdheid waarbinnen ik de discussie over het gebruik van GAS voor minderjarigen graag wil voeren.

Samen met enkele andere jongeren heb ik een limitatieve lijst opgemaakt waarvoor GAS kan gebruikt worden. Deze publiceer ik binnen enkele dagen online!


Hier vindt u alvast een recent opiniestuk van mij dat verschenen is op de website van Knack, waarin ik pleit voor een vaste, limitatieve lijst waarvoor GAS kan gebruikt worden.

De Ideale Wereld