Rector Alain Verschoren

Ik heb Orry leren kennen als studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur, de Studentenraad en de studentenkoepel VUAS van de Universiteit Antwerpen en in de Algemene Vergadering van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Hij is een gedreven student met een scherp inzicht. Hij bereidt zijn dossiers steeds goed voor en verdedigt ze met verve. Hij bouwt een sterke en overtuigende argumentatie op. Ook is het in de eerste plaats zijn taak als studentenafgevaardigde op te komen voor de belangen van de studenten, hij blijft steeds oog houden voor het breder kader en het algemeen belang. Kortom, Orry is iemand met zin voor verantwoordelijkheid, met ruime interesses en een teamspeler met wie het prettig samenwerken is.

Alain Verschoren, oktober 2012
Rector Universiteit Antwerpen