Johan Vanhoutte s.j.

Ik heb Orry van dichtbij bezig gezien. Niet alleen in het studentenengagement,
maar ook in de hoogste beleidsorganen van onze universiteit,
waar hij zijn verantwoordelijkheid heeft opgenomen.
Het is zijn manier om de wereld een beetje beter
achter te laten dan hij die gevonden heeft.

Ik heb zelden een jongeman ontmoet met zoveel ‘goesting’,
zoveel lenteachtige vitaliteit.
Het is nog sterker, zijn begeestering wekt in degenen die het zien
de goesting om mee te doen.
I
k zie bij Orry meer dan een overtuiging,
ik zie overgave en trouw, ik zie eerlijkheid en authenticiteit,
ik zie vooral een groot verlangen tot communicatie,
het tegendeel van gelijk willen halen
o
f je er met een belofte van af willen maken.

Stem op Orry Van de Wauwer.
Daar kun je van op aan, het is zeker geen verloren stem.

Johan Vanhoutte s.j.
Pastor aan de Universiteit Antwerpen

Johan VH

 

Rector Alain Verschoren

Ik heb Orry leren kennen als studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur, de Studentenraad en de studentenkoepel VUAS van de Universiteit Antwerpen en in de Algemene Vergadering van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen. Hij is een gedreven student met een scherp inzicht. Hij bereidt zijn dossiers steeds goed voor en verdedigt ze met verve. Hij bouwt een sterke en overtuigende argumentatie op. Ook is het in de eerste plaats zijn taak als studentenafgevaardigde op te komen voor de belangen van de studenten, hij blijft steeds oog houden voor het breder kader en het algemeen belang. Kortom, Orry is iemand met zin voor verantwoordelijkheid, met ruime interesses en een teamspeler met wie het prettig samenwerken is.

Alain Verschoren, oktober 2012
Rector Universiteit Antwerpen

Antwerps schepen Robert Voorhamme

In Antwerpen maken we werk van een echt studentenbeleid. Dat wil zeggen dat studenten een stem krijgen in de vzw Antwerpen studentenstad en dat het Antwerpse studentenoverleg adviezen kan uitbrengen aan het college inzake studentenaangelegenheden. Orry is een van de geëngageerde studentenvertegenwoordigers. Hij is steeds bereid mee na te denken en zijn achterban te overtuigen en te informeren. Daarnaast nam hij de rol van woordvoerder op. Hij slaagde erin de Antwerpse studenten op een constructieve manier in beeld te brengen. Soms stroken de belangen van studenten niet met die van andere bewoners. Orry heeft de gave om de stem van zijn achterban te verdedigen en tegelijk te zoeken naar pragmatische oplossingen. Zijn dossierkennis, onderhandelingstalent en overtuigingskracht voor het algemeen belang maken van hem de juiste man om tot het kransje van betere politici te behoren. Voor het Antwerpse studentenbeleid is hij alleszins een absolute meerwaarde en mag hij nog jaren studeren in onze stad!

Robert Voorhamme, oktober 2012
Toenmalig schepen voor onderwijs Antwerpen (sp.a)

RobertVoorhamme

Schepen Lieve Struyf

Met Orry in de gemeenteraad zijn de debatten er inhoudelijk heel wat op vooruit gegaan. Orry weet waarover hij het heeft en gaat een heikele discussie zeker niet uit de weg. Onze fractie is er niet alleen sterker door geworden; maar ook heel wat jonger. Ik ben ervan overtuigd dat hij een waardevol en gedreven provincieraadslid wordt, die de CD&V -thema's met overtuiging in de verf zal zetten. toi toi toi, Orry.

Lieve Struyf (CD&V), oktober 2012
Toenmalig OCMW-voorzitter Schilde, schepen sociaal welzijn

lievestruyf

Vincent Van Oevelen

Ik ken Orry nu al zes jaar, ik leerde hem kennen door één van zijn enthousiaste projecten aan de Universiteit Antwerpen. Later ontdekte ik dat hij zich met hetzelfde enthousiasme voor Schilde engageert. Ik ontdekte dat hij altijd zeer geïnformeerd was over de actuele dossiers, dit komt door zijn vele leeswerk én zeer veel sociaal contact. Deze ideale combinatie maakt Orry het aanspreekpunt bij uitstek voor inwoners en studenten. Daarnaast blijft hij voor mij gewoon een supervriend, met een motivatie en uitstraling om jaloers op te zijn!

Vincent Van Oevelen
Student Universiteit Antwerpen & Vlerick Management School 

vincentvanoevelen

Decaan Ria Janvier

Orry is een STUVER, een studentenvertegenwoordiger in hart en nieren. Gaande van de kleine praktische problemen tot en met zware beleidsdossiers, Orry gaat ervoor. In dit verband heeft hij een voorname rol gespeeld in de discussie rond de invoering van de tweejarige Masters binnen onze faculteit PSW. Orry zorgt ervoor dat de stem van de student klaar en duidelijk weerklinkt in het debat. Zijn inzet beperkt zich echter niet tot het participeren aan het beleid. Ook onder meer studentikoze activiteiten van niveau zet hij graag zijn schouders, gaande van politieke debatten, over een quiz, tot en met grootse culturele evenementen zoals Calamartes. Kortom, een stuver van formaat.

Ria Janvier, oktober 2012
Toenmalig decaan faculteit PSW – Universiteit Antwerpen

RiaJanvier