Orry kandidaat voor Nationaal Bureau JONGCD&V

In de politiek zijn challengers nodig. Ook binnen de eigen partij. Daarom wil ik me kandidaat stellen voor het Nationaal Bureau van JONGCD&V!

JONGCD&V heeft twee belangrijke uitdagingen waar zij dagelijks mee bezig moet zijn. Enerzijds staat het nationaal bureau, samen met het secretariaat, in voor de uitbouw van JONGCD&V als beweging. Anderzijds moet JONGCD&V als politieke jongerenpartij inhoudelijke standpunten innemen en het standpunt van jongeren verdedigen.

Beweging: een transparant bureau dat de afdelingen versterkt

regioVenNK

De leden en lokale afdelingen maken van JONGCD&V een grote en sterke jongerenbeweging. Nieuwe leden komen in de meeste gevallen via lokale JONGCD&V-afdelingen in contact met JONGCD&V. Het nationaal bureau en het secretariaat moeten de lokale afdelingen dan ook volop ondersteunen in hun taken en hen de ruimte geven om te kunnen groeien en zich te kunnen profileren. Het Bureau kan dit doen via het provinciale en regionale niveau. Zelf heb ik als regiovoorzitter ondervonden dat de regionale en provinciale voorzitters hun afdelingen het beste kennen. We moeten hen dan ook volop inschakelen en ondersteunen om de afdelingen te versterken!

Omdat het bureau een ondersteunende en faciliterende rol moet vervullen, is het ook nodig dat zij een transparantere houding aanneemt. Het huidige bureau heeft met “het bureau transpireert” al stappen in die richting gezet, maar de openheid moet verder gaan dan een retrospectieve weergave van de agendapunten van de bijeenkomsten. Het Nationaal Kader (algemene vergadering) van JONGCD&V is een ideaal orgaan om meer bij de werking van het bureau betrokken te worden.

(foto: Orry als regiovoorzitter met regio Voor- en Noorderkempen op het Startcongres)

Inhoudelijk: een zichtbare smoel met duidelijke standpunten

innestoAls politieke jongerenpartij en jongerenbeweging moet JONGCD&V niet alleen de standpunten van jongeren vertolken vanuit onze christendemocratische achtergrond, maar er binnen het politieke landschap ook over waken dat de belangen van jongeren verdedigd worden. Dit in de eerste plaats door jongeren een stem te geven binnen CD&V. Maar ook daarbuiten, in maatschappelijke debatten.

Op dit vlak moet JONGCD&V nog meer en nog duidelijker naar buiten komen. Het bureau moet samen met de leden – via congressen, de thematische werkgroepen en de nationale raden – werken aan een duidelijkere standpuntbepaling. Deze standpunten geven JONGCD&V een smoel, hiermee kunnen we ons beter en zichtbaarder profileren in maatschappelijke discussies. De voorbije jaren heb ik me vaak - zowel intern als publiek - gemengd in de inhoudelijke discussies.

De voorbije jaren in JONGCD&V te weinig of te onzichtbaar naar buiten getreden met haar standpunten, hoewel we de voorbije jaren een schat aan inhoudelijke teksten hebben opgebouwd. Het wordt tijd om de leidraadnota’s, die per thema een overzicht geven van de eerder geformuleerde standpunten van JONGCD&V, te finaliseren. Hierna kunnen we deze leidraadnota’s gebruiken om na te gaan over welke thema’s we nog geen standpunt hebben ingenomen, of waarvan we ons standpunt moeten actualiseren. Ik wil dit binnen anderhalf jaar afronden.

Verder moeten we als JONGCD&V in dialoog treden en samenwerken met middenveldorganisaties en jongerenbewegingen, en met hen een stem geven aan jongeren en jonge gezinnen. Ook indien dit zou ingaan tegen partij- of regeringsstandpunten. Omgekeerd moeten we ook de moed hebben om onpopulaire maatregen, waarvan wij geloven dat deze noodzakelijk zijn voor de toekomst van jongeren, te verdedigen bij onze achterban en jongerenorganisaties. Ook dat is onze plicht als een politieke jongerenbeweging.

(foto: Orry die als gemandateerd spreker standpunten van JONGCD&V verdedigt op het Innestocongres)

Dit zijn alvast mijn eerste ideeën. De komende weken ga ik hier graag over in dialoog met JONGCD&V’ers. Heb je een activiteit met je afdeling of wil je dat ik mijn ideeën kom toelichten? Let me know: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. !

 

bureau orry vierkant toekomst2