Wie kan op mij stemmen?

3de OPVOLGER VLAAMS PARLEMENT

Het Vlaams Parlement wordt verkozen op basis van provinciale kieskringen. Ik ben kandidaat in de provincie Antwerpen. Iedereen die in de provincie Antwerpen woont kan op mij stemmen. Je vindt mij op de derde opvolgersplaats voor het Vlaams Parlement voor CD&V. Opvolgers staan in de derde kolom op de kieslijst. Ik sta dus op de derde plaats in de derde kolom van de CD&V-lijst voor het Vlaams Parlement.

Je moet eerst stemmen voor het Europees Parlement, dan voor de federale Kamer van Volksvertegenwoordigers en tenslotte voor het Vlaams Parlement.

Hoe stem je geldig?

Per parlement waarvoor je stemt, moet je eerst de partij kiezen waarvoor je wil stemmen. CD&V heeft lijstnummer 15, maar het logo zal ook duidelijk vermeld zijn. Vervolgens kan je de namen aanduiden/inkleuren van de personen waarop je stemmen. Je mag zoveel namen aanduiden binnen dezelfde lijst als je wil. Elke kandidaat die je kiest, krijgt een volwaardige stem!

Bekijk hier mijn campagne in beeld.

Bekijk hier al mijn campagnefilmpjes.

test affiche 2