JONGCD&V lanceert fietsdeal

Er is nog veel werk aan de winkel om vlot en veilig door de stad te fietsen. Daarom lanceert JongCD&V Antwerpen haar fietsdeal voor Antwerpen. De fietsdeal is een deal van JongCD&V met alle Antwerpse fietsers. In deze fietsdeal staan 10 concrete voorstellen die JongCD&V belangrijk vindt voor het fietsbeleid. Omdat de Antwerpse Fietser nog altijd de ervaringsdeskundige bij uitstek is wil JongCD&V een bovendien constante fietsdialoog op gang brengen om zo vinger aan de pols te blijven houden en hun voorstellen permanent te verbeteren.

Waar is de plaats voor twee wielen in onze stad?

Fietsen is goed voor de portemonnee, het klimaat en vooral ook de eigen gezondheid!  Het is snel, vermindert files en laat ook makkelijker sociaal contact toe. Maar fietsen is in Antwerpen nog niet altijd even veilig, praktisch of aantrekkelijk. Er is dus nog veel werk aan de winkel om de fiets een goede plaats binnen onze stad te geven.

Koning fiets, geen keizer fiets

De fiets zal een steeds belangrijkere rol spelen in de toekomst van de stedelijke mobiliteit in Antwerpen en dit verdient dan ook extra aandacht. Wanneer wij over mobiliteit in de stad nadenken dan gaan wij uit van ‘koning fiets’. De fiets is een vlotte en ecologisch verantwoorde keuze in onze stad. Het is echter niet de bedoeling dat de fiets alle andere weggebruikers verdringt. “Wij geloven in Koning Fiets, niet in Keizer fiets”. Zo stelt Vlaams Parlementslid Orry Van de Wauwer. “De nodige ruime voor iedere weggebruiker met wederzijds respect is essentieel. Maar de fiets moet ook de ruimte krijgen die ze verdient. Het aantal fietsers in Antwerpen is in enkele jaren verdubbeld, maar de infrastructuur is helemaal niet gevolgd. De fiets is pas een alternatief, wanneer fietsers zich op een veilige manier op de baan kunnen begeven.”

 

JongCD&V vat haar 10  eerste voorstellen als volgt samen:

1.Integraal Fietsbeleid: Een transparant budget & het overstijgen van aparte beleidsdomeinen.

2.Veiligheid moet primeren op doorstroming:  optimale doorstroming mag geen argument zijn om een verbetering van de infrastructuur tegen te houden die het voor fietsers veiliger maakt.

3.Infrastructuurscreening: De aanwezige fietsinfrastructuur is niet toereikend. Problemen in kaart brengen.

4.Fietstelpalen: Meten is weten, informatie verlenen is essentieel, competitie versterkt.

5.Fietsvloot: Scholen faciliteren om een eigen vloot van fietsen aan te kunnen leggen, d.m.v. raamcontracten met handelaars en lokale fietsherstellers.

6.Fietsalternatief: Grote Antwerpse wegenwerken zijn de kans om mensen op de fiets te krijgen.

7.Voorbeeldfunctie: Politici & ambtenaren moeten het goede voorbeeld geven. Jong CD&V gaat voorop.

8.#KoningFiets: Elke weggebruiker verdient een correcte plaats en wederzijds respect op de baan.

9.Fietsinfrastructuur: Nood aan quick wins & ingrijpende veranderingen, alsook een mentaliteit- en beleidsshift.

10.Nood aan fietsdialoog:

 

JongCD&V Antwerpen pleit voor de oprichting van een overlegplatform voor fietsers. Dit kan gaan van een online platform tot een maandelijkse vergadering zoals van de jeugdraad, cultuurraad, … in aanwezigheid van de schepen voor mobiliteit. Dit overleg kan leiden tot geformuleerde adviezen, aangekaarte problemen, fietsers sensibiliseren of input geven bij infrastructuur werken.

 

In afwachting op deze fietsraad gaat JongCD&V het engagement aan om zelf de fietsdialoog op te starten en verzamelt ze via de website www.fietsdeal.be input van iedereen die begaan is met #koningfiets in Antwerpen. Deze input wordt verwerkt en meegenomen in een aangevulde fietsdeal. Op regelmatige momenten gaan we ook in dialoog.  “Wij zijn er van overtuigd dat bij alle beleidsdomeinen goede participatie essentieel is. Dit kan alleen door open en zeer frequent met alle betrokken in dialoog te gaan. De fietsdialoog is daar een voorbeeld van” zo stelt Jan Braeckmans, CD&V-lijsttrekker in het District Antwerpen.

 

De actie van JongCD&V krijgt ook steun van CD&V-lijsttrekker Kris Peeters. "Het huidige mobiliteitsbeleid legt niet de juiste klemtonen. Bij infrastructuurwerken heeft men het momentum gemist om meer ruimte voor de fiets tot stand te brengen. Voorrang geven aan de vlotte doorstroming van auto's boven de veiligheid voor fietsers ontmoedigt bovendien het fietsen”. Peeters benadrukt ook dat we niet naïef mogen zijn: “de auto volledig bannen of autogebruik ernstig bemoeilijken gaat ook niet. Sommige doelgroepen, bijvoorbeeld personen die minder goed te been zijn, hebben bij uitstek nood aan mogelijkheden voor de auto. We moeten heel concreet kijken  waar we de auto kunnen toelaten en waar niet. Het autoverkeer wordt bij voorkeur naar de hoofdassen toegeleid, waar de doorstroming optimaal is. Maar in de buurt van bijvoorbeeld scholen moeten we de auto kunnen weren, voor de veiligheid van gezinnen.”


Bekijk hier het studiogesprek tijdens het ATV-middagnieuws, waar Orry de fietsdeal toelicht: https://atv.be/nieuws/video-jong-cd-and-v-antwerpen-lanceert-fietsdeal-voor-fietsers-53015

Herlees hier het artikel dat GvA bracht:

25289726 902006973299243 1106318619432036571 n

'VRT moet veelvuldige sms’ers waarschuwen'

Deelnemen aan SMS-spelletjes op de radio kost vaak geld per verzonden SMS. Nochtans verhogen meerdere SMSen de kans op winst niet. Op vraag van Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer zal de minister van media de VRT vragen om hierover beter te informeren, zodat deelnemers aan SMS-wedstrijden niet nodeloos op kosten worden gejaagd.

Bij wedstrijden om prijzen of een ‘meet & greet’ te winnen, neemt VRT-radio maar één SMS per GSM-nummer in aanmerking om te kunnen winnen. Tijdens minstens één op de drie wedstrijdoproepen vermelden de presentatoren ook de kostprijs voor deelname. Luisteraars kunnen echter onbeperkt SMS blijven insturen, zonder dat dit de kans op winnen van een wedstrijd vergroot. Elke interactie wordt daarbij aangerekend.

De meeste SMS-acties gebeuren door zenders MNM en Studio Brussel. Bij Radio 1, Radio 2 en Klara zijn deze acties weinig voorkomend. Per jaar haalt de VRT enkele tienduizenden euro uit SMS-acties. Deze inkomsten zijn de jongste jaren in dalende lijn, voornamelijk door interacties via social media en de gratis radio-apps. Elk radionet houdt de persoonsgegevens per wedstrijd bij, maar registreert niet hoeveel SMS’jes er binnenkomen per GSM-nummer.

Vlaams volksvertegenwoordiger Orry Van de Wauwer pleitte in de commissie cultuur van het Vlaams Parlement voor een beperking ter bescherming van de luisteraar: “Hoewel een SMS in principe slechts 50 eurocent kost, kunnen de kosten van herhaald SMSen hoog oplopen. Om te vermijden dat luisteraars onverwacht tegen hoge kosten aankijken, is het aangewezen dat zij bij meerdere deelnames aan dezelfde wedstrijd een melding krijgen dat de extra SMS’en niet meer worden meegenomen bij het selecteren van een winnaar. Ook het automatisch weigeren van interacties zonder kosten aan te rekenen is een piste die onderzocht moet worden”.

De minister van media engageerde zich om Van de Wauwer’s vraag voor te leggen aan de VRT. 

Verschillende kranten brachten dit bericht:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171215_03244440
https://www.demorgen.be/tvmedia/-vrt-moet-kwistige-sms-ers-waarschuwen-b90dde3d/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/-vrt-moet-kwistige-sms-ers-waarschuwen~a90dde3d/
E32A0205

Personeelstekort De Lijn in Antwerpen weggewerkt

Sinds de voorbije zomer reed tramlijn 24 in Antwerpen enkel nog tijdens de spitsuren, omdat er door een personeelstekort bij De Lijn onvoldoende chauffeurs waren om de tramlijn in volle capaciteit te bedienen.

Als antwoord op een vraag die ik stelde aan minister van Mobiliteit Ben Weyts, laat die weten dat het personeelstekort ondertussen is weggewerkt. Ook in de toekomst zullen dergelijke tekorten vermeden worden door proactief vacatures uit te schrijven.

Het resultaat is al duidelijk: vanaf 8 januari zal tramlijn 24 weer op volle capaciteit rijden.

Lees hier het artikel dat Het Nieuwsblad hierover bracht: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171213_03240769

Omkader proefprojecten voor stemrecht vanaf 16 jaar

Mijn eerste tussenkomst in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement is een feit. Collega Schiltz ondervroeg minister Homans over het proefproject in Gent om jongeren vanaf 16 jaar stemrecht te geven bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Dat N-VA tegenstander is van stemrecht op 16 jaar was al duidelijk. Vandaag liet minister Homans ook weten geen extra omkadering te voorzien voor dergelijke proefprojecten.

CD&V en ik vinden dat wanneer steden en gemeenten dergelijke proefprojecten starten, het belangrijk is dat zij hun jongeren ook voldoende informeren en betrekken bij een traject voorafgaand aan de stemming. Zo kunnen we deze projecten gebruiken als instrument om de betrokkenheid van jongeren bij de politiek te vergroten. Ik vroeg de minister dan ook om steden en gemeenten te ondersteunen wanneer zij dergelijke proefprojecten opstarten.

Je kan deze tussenkomst hier herbekijken:

Orry aan minister Weyts: Maak versneld werk van conflictvrije kruispunten

De commissie mobiliteit en openbare werken van het Vlaams Parlement besprak de fietsveiligheid op de openbare weg, een brandend actueel thema na enkele tragische ongevallen in Antwerpen de voorbije weken. Ook KBC laat weten steeds meer fietsongevallen in haar verzekeringsaangiften woon-werkverkeer te zien opduiken. “Meer en meer mensen maken gebruik van de fiets, een gunstige evolutie. Maar als we echt de omslag willen maken van koning auto naar koning fiets, moeten we ervoor zorgen dat de fietsinfrastructuur ook echt veilig is”, meent Vlaams volksvertegenwoordigers Orry Van de Wauwer.

 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Orry Van de Wauwer brak daarom een lans voor conflictvrije kruispunten tijdens de commissiebespreking: “De schreeuw om conflictvrije kruispunten klinkt luider dan ooit tevoren. Als we de fiets echt als toekomstgerichte mobiliteitsoplossing zien, moeten we dringend de prioriteit op veiligheid en niet enkel op doorstroming leggen.” Van de Wauwer verwees hierbij naar de ‘go for zero’-doelstelling van het verkeersveiligheidsplan waarin reeds extra beleidsinspanningen gevraagd worden.

 

De teneur over de verschillende fracties was relatief eensgezind. Na de gebeurtenissen van de afgelopen weken blijft niemand onaangeroerd over de nood naar meer fietsveiligheid. Op de vraag om duiding van diverse parlementsleden antwoordde minister Weyts dat het budget om het conflictvrij maken van kruispunten op gewestwegen verdubbeld werd. Volksvertegenwoordiger Van de Wauwer is zich bewust van de inspanning, maar benadrukte dat het beter en sneller kan en moet: “Het is uiteindelijk een kwestie van keuzes maken. Veiligheid moet primeren.

 

Collega-parlementslid Martine Fournier benadrukte eveneens de mogelijkheden van enkele quick wins: “Om een kruispunt veiliger te maken kunnen fietsers voorrang geven in tijd en ruimte. We kunnen verkeerslichten systematisch afstellen zodat fietsers enkele seconden eerder groen krijgen dan auto’s, en de fietser door middel van een fietsopstelvlak beter zichtbaar maken voor auto- en vrachtwagenbestuurders.”

 

Kamerlid Jef Van den Bergh heeft de voorbije week een wetsvoorstel ingediend om vierkant groen, waarbij alle fietsers op hetzelfde moment groen licht hebben en dus niet in conflict komen met gemotoriseerde voertuigen, op te nemen in de wegcode.

image1