'VRT moet veelvuldige sms’ers waarschuwen'

Deelnemen aan SMS-spelletjes op de radio kost vaak geld per verzonden SMS. Nochtans verhogen meerdere SMSen de kans op winst niet. Op vraag van Vlaams parlementslid Orry Van de Wauwer zal de minister van media de VRT vragen om hierover beter te informeren, zodat deelnemers aan SMS-wedstrijden niet nodeloos op kosten worden gejaagd.

Bij wedstrijden om prijzen of een ‘meet & greet’ te winnen, neemt VRT-radio maar één SMS per GSM-nummer in aanmerking om te kunnen winnen. Tijdens minstens één op de drie wedstrijdoproepen vermelden de presentatoren ook de kostprijs voor deelname. Luisteraars kunnen echter onbeperkt SMS blijven insturen, zonder dat dit de kans op winnen van een wedstrijd vergroot. Elke interactie wordt daarbij aangerekend.

De meeste SMS-acties gebeuren door zenders MNM en Studio Brussel. Bij Radio 1, Radio 2 en Klara zijn deze acties weinig voorkomend. Per jaar haalt de VRT enkele tienduizenden euro uit SMS-acties. Deze inkomsten zijn de jongste jaren in dalende lijn, voornamelijk door interacties via social media en de gratis radio-apps. Elk radionet houdt de persoonsgegevens per wedstrijd bij, maar registreert niet hoeveel SMS’jes er binnenkomen per GSM-nummer.

Vlaams volksvertegenwoordiger Orry Van de Wauwer pleitte in de commissie cultuur van het Vlaams Parlement voor een beperking ter bescherming van de luisteraar: “Hoewel een SMS in principe slechts 50 eurocent kost, kunnen de kosten van herhaald SMSen hoog oplopen. Om te vermijden dat luisteraars onverwacht tegen hoge kosten aankijken, is het aangewezen dat zij bij meerdere deelnames aan dezelfde wedstrijd een melding krijgen dat de extra SMS’en niet meer worden meegenomen bij het selecteren van een winnaar. Ook het automatisch weigeren van interacties zonder kosten aan te rekenen is een piste die onderzocht moet worden”.

De minister van media engageerde zich om Van de Wauwer’s vraag voor te leggen aan de VRT. 

Verschillende kranten brachten dit bericht:

http://www.standaard.be/cnt/dmf20171215_03244440
https://www.demorgen.be/tvmedia/-vrt-moet-kwistige-sms-ers-waarschuwen-b90dde3d/
https://www.hln.be/nieuws/binnenland/-vrt-moet-kwistige-sms-ers-waarschuwen~a90dde3d/
E32A0205

Personeelstekort De Lijn in Antwerpen weggewerkt

Sinds de voorbije zomer reed tramlijn 24 in Antwerpen enkel nog tijdens de spitsuren, omdat er door een personeelstekort bij De Lijn onvoldoende chauffeurs waren om de tramlijn in volle capaciteit te bedienen.

Als antwoord op een vraag die ik stelde aan minister van Mobiliteit Ben Weyts, laat die weten dat het personeelstekort ondertussen is weggewerkt. Ook in de toekomst zullen dergelijke tekorten vermeden worden door proactief vacatures uit te schrijven.

Het resultaat is al duidelijk: vanaf 8 januari zal tramlijn 24 weer op volle capaciteit rijden.

Lees hier het artikel dat Het Nieuwsblad hierover bracht: http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20171213_03240769

Omkader proefprojecten voor stemrecht vanaf 16 jaar

Mijn eerste tussenkomst in de plenaire vergadering van het Vlaams parlement is een feit. Collega Schiltz ondervroeg minister Homans over het proefproject in Gent om jongeren vanaf 16 jaar stemrecht te geven bij de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Dat N-VA tegenstander is van stemrecht op 16 jaar was al duidelijk. Vandaag liet minister Homans ook weten geen extra omkadering te voorzien voor dergelijke proefprojecten.

CD&V en ik vinden dat wanneer steden en gemeenten dergelijke proefprojecten starten, het belangrijk is dat zij hun jongeren ook voldoende informeren en betrekken bij een traject voorafgaand aan de stemming. Zo kunnen we deze projecten gebruiken als instrument om de betrokkenheid van jongeren bij de politiek te vergroten. Ik vroeg de minister dan ook om steden en gemeenten te ondersteunen wanneer zij dergelijke proefprojecten opstarten.

Je kan deze tussenkomst hier herbekijken:

Orry aan minister Weyts: Maak versneld werk van conflictvrije kruispunten

De commissie mobiliteit en openbare werken van het Vlaams Parlement besprak de fietsveiligheid op de openbare weg, een brandend actueel thema na enkele tragische ongevallen in Antwerpen de voorbije weken. Ook KBC laat weten steeds meer fietsongevallen in haar verzekeringsaangiften woon-werkverkeer te zien opduiken. “Meer en meer mensen maken gebruik van de fiets, een gunstige evolutie. Maar als we echt de omslag willen maken van koning auto naar koning fiets, moeten we ervoor zorgen dat de fietsinfrastructuur ook echt veilig is”, meent Vlaams volksvertegenwoordigers Orry Van de Wauwer.

 

Vlaams Volksvertegenwoordiger Orry Van de Wauwer brak daarom een lans voor conflictvrije kruispunten tijdens de commissiebespreking: “De schreeuw om conflictvrije kruispunten klinkt luider dan ooit tevoren. Als we de fiets echt als toekomstgerichte mobiliteitsoplossing zien, moeten we dringend de prioriteit op veiligheid en niet enkel op doorstroming leggen.” Van de Wauwer verwees hierbij naar de ‘go for zero’-doelstelling van het verkeersveiligheidsplan waarin reeds extra beleidsinspanningen gevraagd worden.

 

De teneur over de verschillende fracties was relatief eensgezind. Na de gebeurtenissen van de afgelopen weken blijft niemand onaangeroerd over de nood naar meer fietsveiligheid. Op de vraag om duiding van diverse parlementsleden antwoordde minister Weyts dat het budget om het conflictvrij maken van kruispunten op gewestwegen verdubbeld werd. Volksvertegenwoordiger Van de Wauwer is zich bewust van de inspanning, maar benadrukte dat het beter en sneller kan en moet: “Het is uiteindelijk een kwestie van keuzes maken. Veiligheid moet primeren.

 

Collega-parlementslid Martine Fournier benadrukte eveneens de mogelijkheden van enkele quick wins: “Om een kruispunt veiliger te maken kunnen fietsers voorrang geven in tijd en ruimte. We kunnen verkeerslichten systematisch afstellen zodat fietsers enkele seconden eerder groen krijgen dan auto’s, en de fietser door middel van een fietsopstelvlak beter zichtbaar maken voor auto- en vrachtwagenbestuurders.”

 

Kamerlid Jef Van den Bergh heeft de voorbije week een wetsvoorstel ingediend om vierkant groen, waarbij alle fietsers op hetzelfde moment groen licht hebben en dus niet in conflict komen met gemotoriseerde voertuigen, op te nemen in de wegcode.

image1

GvA: Le nouveau CD&V est arrivé

Voormalig CVP-voorzitter Johan Van Hecke riep in 1993: “ Le nouveau CVP est arrivé.” Hij parafraseerde een slogan in de wereld van de wijn om de vernieuwing aan te kondigen. Het werd echter al snel oude wijn in nieuwe zakken. CD&V is een machtspartij. Dat imago blijft aan de partij hangen. Het beeld van Antwerps schepen Marc Van Peel (CD&V) die voor de verkiezingen in 2012 de deur van het stadhuis gesloten hield voor Bart De Wever, maar ze daarna wagenwijd voor hem opende en dicht sloeg op de neus van kartelpartner sp.a, was tekenend.

Vicepremier Kris Peeters is nu aangetrokken als lijsttrekker van CD&V-Antwerpen. Hij moet zijn partij een eigen smoel geven in de kiescampagne. Iets wat deze legislatuur niet lukte. In de huidige coalitie speelt N-VA de hoofdrol en wordt CD&V geregeld in de coulissen geduwd. Dat wringt.

Dat laatste blijkt uit het interview met CD&V'er Orry Van de Wauwer, die vandaag de eed aflegt als Vlaams parlementslid. Hij wordt op handen gedragen door de jongeren van zijn partij. Van de Wauwer is authentiek. Hij praat niet alleen over vluchtelingen, hij gaf twee Syrische vluchtelingen onderdak in zijn woning. Verbinden is voor hem geen politieke gimmick. Deze CD&V'er huivert van de toon van burgemeester De Wever en de N-VA. Geen enerzijds, anderzijds als het over deze partij gaat.

Peeters hoopt tijdens de coalitiegesprekken na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in het midden van het bed te belanden. Of hij ook met iedereen in bed mag duiken, is maar de vraag. Deze nieuwe generatie CD&V'ers heeft een duidelijke, hedendaagse stedelijke reflex. Peeters doet er goed aan van hen dan ook prominent uit te spelen, want le nouveau CD&V d'Anvers est arrivé.


Sacha Van Wiele

GvA bracht ook een portret. Dit kan u hier herlezen.


Copyright  © 2017 Concentra. Alle rechten voorbehouden