JONGCD&V kamt GAS-reglement Schilde uit

Onlangs overhandigden de CD&V-jongeren een speciale GAS-kam aan burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) en schepen van jeugd Steven Dietvorst (CD&V). Hiermee kunnen zij het GAS-reglement symbolisch uitkammen.

“We vragen het schepencollege om verstandig met het GAS-reglement om te springen. GAS kan een handig instrument zijn om zwerfvuil en nachtlawaai aan te pakken, maar we moeten verkeerd gebruik van GAS-boetes vermijden”, licht Orry Van de Wauwer toe.

In het GAS-reglement van Schilde ligt de focus hoofdzakelijk op het bestrijden van milieuoverlast, zonder ridicule overtredingen zoals in sommige andere gemeenten het geval is, benadrukt schepen Dietvorst. Sinds 1 januari kan dit reglement uitgebreid worden naar 14-jarigen. JONGCD&V is hier geen voorstander van. Jongerengemeenteraadslid Aart Van Oekelen zal vanuit de gemeenteraad waken over de invulling van het GAS-reglement. “Ook normaal jongerengedrag mag niet beboet worden. Preventief optreden is hier de boodschap. Verder willen we dat de jeugdraad betrokken wordt bij de opmaak van het GAS-reglement”, besluit Orry. De burgemeester en schepen Dietvorst laten weten dat JONGCD&V niets te vrezen heeft: het schepencollege heeft de oproep van JONGCD&V goed ontvangen en zal het GAS-reglement niet uitbreiden naar veertienjarigen.

Lees hier het verslag van het Nieuwsblad over deze actie.
Lees hier mijn opiniestuk voor KNACK rond de limitatieve lijst voor GAS-boetes.

GAS 3

Renovatiepremie voor jonge gezinnen in Schilde

CD&V Schilde komt haar speerpunt uit haar verkiezingsprogramma n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 na. Om tegemoet te komen aan het tekort aan betaalbare woningen in onze gemeente, beloofde CD&V Schilde een premie van 10.000 euro aan jonge gezinnen die in Schilde wilden wonen. Vandaag is het reglement klaar en kunnen jonge gezinnen vanaf 1 juli 2014 een renovatiepremie tot 10.000 aanvragen bij de gemeente.

Alle info is te vinden op de website van de gemeente Schilde:
http://www.schilde.be/Premies-Renovatiepremie-voor-jonge-gezinnen.html

Andere standpunten van JONGCD&V Schilde, inclusief betaalbaar wonen, vind je hier. Het verkiezingsprogramma van CD&V Schilde vind je hier.

Eerdere acties rond betaalbaar wonen:

Op de bungee run voor betaalbare woningen
Nieuwsblad: betaalbaar wonen hangijzer bij verkiezingen

Actie voor betaalbare woningen op Schilde Feest

Persfoto - Kamperen voor betaalbaar wonen KLEIN

Foto: Actie JONGCD&V Schilde voor betaalbare woningen, oktober 2012

JONG CD&V help Sint bij inzamelen speelgoed

Zaterdag 30 november 2013 kon iedereen zijn oude speelgoed binnenbrengen bij JONG CD&V in Schilde. JONG CD&V maakte dit over aan het kinderopvangtehuis De Twee Gezusters. Ook Sinterklaas kwam langs om de kindjes die hun speelgoed weggaven te bedanken.

Wie zijn speelgoed kwam afgeven werd door de jongeren van CD&V getrakteerd op een warme chocomelk of glühwein. Sinterklaas en Zwarte Piet gaven de kindjes ook een lolly en mandarijntje mee om hen te bedanken voor hun oude speelgoed.

Dit speelgoed werd zaterdag na de actie meteen naar De Twee Gezusters te ’s-Gravenwezel gebracht. Daar wonen jongeren in verschillende leefgroepen. Het speelgoed zal gebruikt worden bij de jongere kinderen die permanent in de leefgroep verblijven.

Volgens OCMW-raadslid Bart Van Eeckhoven (CD&V) is de actie een groot succes en getuigt dit van solidariteit in Schilde. “Wij zijn blij dat wij ons steentje hebben kunnen bijdragen aan een warme gemeente”, aldus Van Eeckhoven. De deelnemers reageerden ook allemaal heel positief op de actie. “Dankzij alle mensen die hun speelgoed hebben binnengebracht kan De Twee Gezusters haar kinderen ook een leuk Sinterklaasfeest geven” zegt JONG CD&V’er Orry Van de Wauwer. “Het mooiste moment was toen een jong meisje haar lievelingspuzzel kwam afgeven met de woorden ‘dit is voor de andere kindjes, zodat zij ook kunnen spelen’” besluit Van de Wauwer de actie.

actie1

Op de bungee run voor betaalbare woningen

JONG CD&V voerde vrijdagmiddag 8 november 2013 actie voor meer betaalbare woningen voor jongeren. Op het einde van een bungee run stond een huisje opgesteld. Wie dit kon raken kreeg een pintje. Dit bleek echter een moeilijke opdracht: wie het probeerde werd terug getrokken door een elastiek. Zo wilde JONG CD&V wijzen op de onbereikbaarheid van een betaalbare woning.

JONG CD&V trok de hele week rond langs verschillende studentensteden om het probleem van betaalbaar wonen aan te kaarten. “Met deze actie willen wij de onbetaalbaarheid van een eerste woning symboliseren” legt Evi Degheldere uit Stabroek uit. “Een eigen woning mag echter geen onbereikbare droom zijn”.

Daarom komen de jonge christendemocraten met enkele concrete voorstellen die woningen meer betaalbaar moeten maken. Zo wil JONG CD&V de woonbonus degressief maken. “Als we het maximale aftrekbare bedrag de eerste vijf jaren na de aankoop drastisch omhoog trekken, creëert dit een financiële ademruimte op het moment dat jongeren dit het meest nodig hebben”, zegt Orry Van de Wauwer uit Schilde. Verder vraagt JONG CD&V dat de BTW op starterswoningen wordt verlaagd. Dit zou volgens Van de Wauwer vele jongeren ten goede komen en kaderen binnen het sociaal woonbeleid, waarvoor Europa een verlaagd tarief toelaat.

Ook bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen voerde JONGCD&V Schilde actie voor betaalbare woningen.De standpunten van JONGCD&V Schilde bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen vind je hier.

Selectie 12 of 36

916 en 224 keer bedankt!

Vandaag heb ik de verkiezingsresultaten te zien gekregen in Richmond, Virginia. Vanuit het campagnebureau van Obama wil ik de 916 mensen die voor mij hebben gestemd voor de provincie en de 228 mensen die voor mij gestemd hebben voor de gemeente enorm hard bedanken! Proficiat ook aan de andere jongeren met hun resultaat. Nu ga ik er hier in de VS alles aan doen om deze verkiezing wel overtuigend te winnen ;)! Na Virginia staat Pennsylvania de komende dagen op de agenda. We’ll keep in touch!

thank you Obama