Orry wacht niet op politici maar stelt zelf een limitatieve lijst voor GAS op

Met de huidige GAS-wet kunnen gemeenten zelf beslissen welke vormen van overlast ze allemaal willen bestraffen met een GAS-boete. Dit leidde vaak tot situaties waarbij banale vormen van “overlast” bestraft werden. Orry Van de Wauwer (CD&V) wil dit tegengaan.

“Ik geloof dat verkeerd gebruik van GAS net tot meer in plaats van minder verzuring leidt”, verduidelijkt Van de Wauwer. “Daarom moeten we ervoor zorgen dat er geen absurde boetes worden uitgeschreven. Dit kan door een vaste lijst op te maken waarvoor GAS kan gebruikt worden. Dit maakt niet alleen komaf met de absurde boetes en de willekeur, maar creëert ook meer rechtszekerheid voor de burgers”.

Tot nu toe reageerden de meeste partijen afwijzend op het voorstel om een limitatieve lijst voor GAS-boetes op te maken. Zo ook CD&V, de partij waarvoor Van de Wauwer kandidaat is. “In de politiek zijn challengers nodig, ook in de eigen partij. Die rol wil ik op mij nemen” reageert Van de Wauwer.

Die rol neemt Van de Wauwer inderdaad op zich. In plaats van te wachten op de huidige politici, heeft hij zelf een lijst opgemaakt door alle reglementen uit de provincie Antwerpen uit te pluizen. “We hebben elke GAS-overtreding toegewezen aan een categorie, om zo absurde boetes te schrappen en tot een lijst te komen waarvoor GAS zinvol kan zijn, zoals bijvoorbeeld wildplassen en zwerfvuil” besluit Van de Wauwer.

Bekijk hier de limitatieve lijst die Orry opgemaakt heeft.

Orry op Radio 2 over GAS-boetes

De dag voor de publicatie van mijn limitatieve lijst voor GAS-boetes, bracht Radio 2 hier al verslag over uit. Hier kan je het herbeluisteren:

Hier vind je alvast wat ik te zeggen heb over GAS.

Verkiezingsinfo voor generatiearmen

Dinsdag 6 mei mocht ik aan een groep Antwerpse generatiearmen voorstellen waar CD&V voor staat bij de komende verkiezingen. De aanwezige mensen willen duidelijk een bewuste keuze maken op 25 mei, sommigen wilden weten wat elke partij te vertellen had over een specifiek onderwerp dat voor hen belangrijk is. Voor mij was het alleszins verrijkend om met hen in dialoog te gaan.

ATV bracht volgend verslag in hun nieuws:

Ook GVA heeft hier bericht over uitgebracht:

USAB GVA2

Infoavond betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen, kan dit nog?

Op woensdag 7 mei tracht JONGCD&V Schilde – ’s-Gravenwezel een antwoord te bieden op onder andere volgende vragen:


-Welke initiatieven bestaan er op lokaal niveau om woningen meer betaalbaar te maken?
-Wat doet de woonbonus?
-Wat is cohousing en waarom is dat voordelig?
-Hoe kan ik in Schilde aanspraak maken op de renovatiepremie voor jonge gezinnen?
-Welke alternatieve woonvormen zijn er nog?
-Hoe zit dat met huursubsidies?
-Ik wil niet alleen betaalbaar maar ook duurzaam wonen, maar hoe?
-Wie kan aanspraak maken op een woning via een sociale huisvesting?
-Wat zijn starterswoningen?

Onze drie panelleden zullen een antwoord geven op deze en andere vragen. Dirk De Kort is Vlaams Parlementslid, actief in de commissie Wonen, en voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij “De Ideale Woning”. Steven Dietvorst is schepen van ruimtelijke ordening in Schilde en mee initiatiefnemer van de renovatiepremie voor jonge gezinnen. Federico Bisschop is zaakvoerder van cohousingprojects en expert in deze en andere alternatieve woonvormen.

De focus zal liggen op 3 thema’s: (1) op welke manier kan een lokale overheid aan woonbeleid doen; (2) wat zijn de bevoegdheden op Vlaams niveau nu en na de uitvoering van de zesde staatshervorming en (3) welke alternatieve woonvormen bestaan er, en wat zijn de voordelen en uitdagingen van/voor deze woonvormen? Met als rode draad betaalbaar wonen voor voornamelijk jongeren; maar ook duurzaam en ecologisch wonen.

Vanaf 19.45u is iedereen welkom in Café Den Toren aan het Kerkplein in Schilde.

Klik hier voor de link naar het facebookevent.
Klik hier voor mijn standpunten rond Wonen.

betaalbaar wonen