Verkiezingsinfo voor generatiearmen

Dinsdag 6 mei mocht ik aan een groep Antwerpse generatiearmen voorstellen waar CD&V voor staat bij de komende verkiezingen. De aanwezige mensen willen duidelijk een bewuste keuze maken op 25 mei, sommigen wilden weten wat elke partij te vertellen had over een specifiek onderwerp dat voor hen belangrijk is. Voor mij was het alleszins verrijkend om met hen in dialoog te gaan.

ATV bracht volgend verslag in hun nieuws:

Ook GVA heeft hier bericht over uitgebracht:

USAB GVA2

Infoavond betaalbaar wonen

Betaalbaar wonen, kan dit nog?

Op woensdag 7 mei tracht JONGCD&V Schilde – ’s-Gravenwezel een antwoord te bieden op onder andere volgende vragen:


-Welke initiatieven bestaan er op lokaal niveau om woningen meer betaalbaar te maken?
-Wat doet de woonbonus?
-Wat is cohousing en waarom is dat voordelig?
-Hoe kan ik in Schilde aanspraak maken op de renovatiepremie voor jonge gezinnen?
-Welke alternatieve woonvormen zijn er nog?
-Hoe zit dat met huursubsidies?
-Ik wil niet alleen betaalbaar maar ook duurzaam wonen, maar hoe?
-Wie kan aanspraak maken op een woning via een sociale huisvesting?
-Wat zijn starterswoningen?

Onze drie panelleden zullen een antwoord geven op deze en andere vragen. Dirk De Kort is Vlaams Parlementslid, actief in de commissie Wonen, en voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij “De Ideale Woning”. Steven Dietvorst is schepen van ruimtelijke ordening in Schilde en mee initiatiefnemer van de renovatiepremie voor jonge gezinnen. Federico Bisschop is zaakvoerder van cohousingprojects en expert in deze en andere alternatieve woonvormen.

De focus zal liggen op 3 thema’s: (1) op welke manier kan een lokale overheid aan woonbeleid doen; (2) wat zijn de bevoegdheden op Vlaams niveau nu en na de uitvoering van de zesde staatshervorming en (3) welke alternatieve woonvormen bestaan er, en wat zijn de voordelen en uitdagingen van/voor deze woonvormen? Met als rode draad betaalbaar wonen voor voornamelijk jongeren; maar ook duurzaam en ecologisch wonen.

Vanaf 19.45u is iedereen welkom in Café Den Toren aan het Kerkplein in Schilde.

Klik hier voor de link naar het facebookevent.
Klik hier voor mijn standpunten rond Wonen.

betaalbaar wonen

JONGCD&V kamt GAS-reglement Schilde uit

Onlangs overhandigden de CD&V-jongeren een speciale GAS-kam aan burgemeester Dirk Bauwens (N-VA) en schepen van jeugd Steven Dietvorst (CD&V). Hiermee kunnen zij het GAS-reglement symbolisch uitkammen.

“We vragen het schepencollege om verstandig met het GAS-reglement om te springen. GAS kan een handig instrument zijn om zwerfvuil en nachtlawaai aan te pakken, maar we moeten verkeerd gebruik van GAS-boetes vermijden”, licht Orry Van de Wauwer toe.

In het GAS-reglement van Schilde ligt de focus hoofdzakelijk op het bestrijden van milieuoverlast, zonder ridicule overtredingen zoals in sommige andere gemeenten het geval is, benadrukt schepen Dietvorst. Sinds 1 januari kan dit reglement uitgebreid worden naar 14-jarigen. JONGCD&V is hier geen voorstander van. Jongerengemeenteraadslid Aart Van Oekelen zal vanuit de gemeenteraad waken over de invulling van het GAS-reglement. “Ook normaal jongerengedrag mag niet beboet worden. Preventief optreden is hier de boodschap. Verder willen we dat de jeugdraad betrokken wordt bij de opmaak van het GAS-reglement”, besluit Orry. De burgemeester en schepen Dietvorst laten weten dat JONGCD&V niets te vrezen heeft: het schepencollege heeft de oproep van JONGCD&V goed ontvangen en zal het GAS-reglement niet uitbreiden naar veertienjarigen.

Lees hier het verslag van het Nieuwsblad over deze actie.
Lees hier mijn opiniestuk voor KNACK rond de limitatieve lijst voor GAS-boetes.

GAS 3

Renovatiepremie voor jonge gezinnen in Schilde

CD&V Schilde komt haar speerpunt uit haar verkiezingsprogramma n.a.v. de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 na. Om tegemoet te komen aan het tekort aan betaalbare woningen in onze gemeente, beloofde CD&V Schilde een premie van 10.000 euro aan jonge gezinnen die in Schilde wilden wonen. Vandaag is het reglement klaar en kunnen jonge gezinnen vanaf 1 juli 2014 een renovatiepremie tot 10.000 aanvragen bij de gemeente.

Alle info is te vinden op de website van de gemeente Schilde:
http://www.schilde.be/Premies-Renovatiepremie-voor-jonge-gezinnen.html

Andere standpunten van JONGCD&V Schilde, inclusief betaalbaar wonen, vind je hier. Het verkiezingsprogramma van CD&V Schilde vind je hier.

Eerdere acties rond betaalbaar wonen:

Op de bungee run voor betaalbare woningen
Nieuwsblad: betaalbaar wonen hangijzer bij verkiezingen

Actie voor betaalbare woningen op Schilde Feest

Persfoto - Kamperen voor betaalbaar wonen KLEIN

Foto: Actie JONGCD&V Schilde voor betaalbare woningen, oktober 2012

JONG CD&V help Sint bij inzamelen speelgoed

Zaterdag 30 november 2013 kon iedereen zijn oude speelgoed binnenbrengen bij JONG CD&V in Schilde. JONG CD&V maakte dit over aan het kinderopvangtehuis De Twee Gezusters. Ook Sinterklaas kwam langs om de kindjes die hun speelgoed weggaven te bedanken.

Wie zijn speelgoed kwam afgeven werd door de jongeren van CD&V getrakteerd op een warme chocomelk of glühwein. Sinterklaas en Zwarte Piet gaven de kindjes ook een lolly en mandarijntje mee om hen te bedanken voor hun oude speelgoed.

Dit speelgoed werd zaterdag na de actie meteen naar De Twee Gezusters te ’s-Gravenwezel gebracht. Daar wonen jongeren in verschillende leefgroepen. Het speelgoed zal gebruikt worden bij de jongere kinderen die permanent in de leefgroep verblijven.

Volgens OCMW-raadslid Bart Van Eeckhoven (CD&V) is de actie een groot succes en getuigt dit van solidariteit in Schilde. “Wij zijn blij dat wij ons steentje hebben kunnen bijdragen aan een warme gemeente”, aldus Van Eeckhoven. De deelnemers reageerden ook allemaal heel positief op de actie. “Dankzij alle mensen die hun speelgoed hebben binnengebracht kan De Twee Gezusters haar kinderen ook een leuk Sinterklaasfeest geven” zegt JONG CD&V’er Orry Van de Wauwer. “Het mooiste moment was toen een jong meisje haar lievelingspuzzel kwam afgeven met de woorden ‘dit is voor de andere kindjes, zodat zij ook kunnen spelen’” besluit Van de Wauwer de actie.

actie1