Resolutie tegen doodstraf demonstranten Arabische Lente in Bahrein

Vrijdag 14 februari keurde de Senaat in spoedbehandeling een resolutie goed. Deze heeft tot doel heeft om de doodstraf in de Perzische eilandstaat Bahrein op te schorten. Aanleiding is de doodstraf uitgesproken op twee demonstranten die werden opgepakt in de nasleep van de Arabische Lente. “De situatie van de twee ter door veroordeelden wordt alsmaar precairder, er moet dringend actie ondernomen worden”, zo verklaart initiatiefnemer Orry Van de Wauwer (CD&V) de spoedprocedure.

Dag op dag 9 jaar geleden braken de Arabische Lenteprotesten los in Bahrein. De bevolking kwam er op straat en eiste meer respect voor de mensenrechten en meer politieke vrijheid. “Ironisch genoeg is de situatie in Bahrein er alleen maar op achteruit gegaan”, zo zegt senator en Vlaams volksvertegenwoordiger Orry Van de Wauwer. “Sinds de Arabische Lente, waar men dus respect voor politieke – en mensenrechten eiste, zijn na het gewelddadige stilleggen van deze protesten door de overheid al deze rechten net keihard onder druk komen staan. Vandaar de resolutie.

Het verschil tussen leven en dood

Orry Van de Wauwer wijst op de hoogdringendheid van de resolutie: “Naast de algemene problematiek rond mensenrechtenschendingen, maakt de situatie van twee Bahreinen een internationale reactie zeer urgent. De heren Mohammed Ramadhan en Husain Ali Moosa wachten momenteel op de uitvoering van de doodstraf, na betrokkenheid bij de democratische protesten ten tijde van de Arabische Lente. Hun bekentenissen werden door foltering afgedwongen en de twee kregen geen eerlijk proces.”

Vrijdag 14 februari keurde de Senaat de resolutie, op initiatief van Orry Van de Wauwer en mee ingediend door leden van de fracties van CD&V, MR, open VLD, Sp.a, PS, Groen en Ecolo, in hoogdringendheid goed. “Een positief signaal”, zo reageert Orry Van de Wauwer. “Als volksvertegenwoordigers hebben wij niet enkel een verantwoordelijkheid ten aanzien van onze eigen bevolking, maar ook een internationale verantwoordelijkheid ten aanzien van slachtoffers van mensenrechten elders in de wereld.”

Internationale druk

De resolutie vraagt om de opschorting op de doodstraf in Bahrein opnieuw in te voeren en pleit voor een nieuw en eerlijk proces, conform het internationaal recht, voor de ter dood veroordeelden. Met de goedkeuring van de resolutie verzoekt de Senaat ook aan alle regeringen in België om hun bezorgdheid uit te drukken op internationale fora en bij Bahreinse autoriteiten over de mensenrechtenschendingen en de onderdrukking van de fundamentele democratische rechten. Tevens vraagt de resolutie om aan te dringen op het beëindigen van alle vormen van geweld en intimidatie jegens mensenrechtenactivisten en politieke tegenstanders. Ten slotte verzoekt de Senaat om geen enkele uitvoervergunning naar Bahrein toe te kennen voor strategische goederen die ingezet kunnen worden om de mensenrechten te schenden.

Herbekijk Orry’s tussenkomst in de Senaat hierboven.
Orry tijdens de toelichting van de resolutie in de Senaat op 14/2/2020

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *